Detaljer

Spørsmål rettes til

Morten Marhaug
tlf: 48040455


Industrimekaniker

Vi trenger industrimekanikere for snarlig tiltredelse. Vi ønsker en ny medarbeider med fagbrev og erfaring fra tilsvarende virksomhet.
O.Marhaug kan tilby en attraktiv jobb i en trygg og vel etablert bedrift med gode fremtidsutsikter.