Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Hygienesykepleier / smittevernrådgiver; infeksjonsforebygging og antimikrobiell resistens

Forskning og utvikling

Vi har ledig en midlertidig stilling ut 2026 i opptil 50 % som hygienesykepleier/ smittevernrådgiver i avdeling for smittevern og beredskap. 

Avdeling for smittevern og beredskap har et særskilt ansvar for smittevern i helsetjenesten og arbeidet mot antimikrobiell resistens, og utøver oppgaver innen beredskap, rådgivning, overvåking og forskning. Avdelingen har et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, i samarbeid med ECDC og WHO. Avdelingen har flere seksjoner, og stillingen vil inngå i et spennende og tverrfaglig sammensatt miljø bestående av forskere og rådgivere med ulik faglig bakgrunn, som medisin, veterinærmedisin, realfag og folkehelsevitenskap.  

Område for smittevern er et av seks organisatoriske områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske faktorer i miljøet.  Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for beredskap, overvåking og rådgiving om smittevern, for de nasjonale vaksinasjonsprogrammene og en rekke referansefunksjoner innen virologi og bakteriologi.  

Kvalifikasjoner:

 • Helsepersonell med norsk autorisasjon og erfaring fra norsk helsetjeneste 
 • Erfaring med smittevern i helseinstitusjoner 
 • Fortrinnsvis hygienesykepleier/smittevernrådgiver  
 • Erfaring med utarbeidelse av råd, implementering av tiltak og kjennskap til implementeringsforskning  
 • Erfaring med saksbehandling og skriftlig utarbeiding av råd og veiledning vektlegges  
 • Erfaring med overvåking/epidemiologi er ønskelig  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
    

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, har stor arbeidskapasitet og god evne til tverrfaglig samarbeid, så vel som selvstendig arbeid 
 • Du er resultatorientert og trives med å sette deg inn i nye problemstillinger 
 • Du er fleksibel i travle perioder 
 • Du har gode kommunikasjonsevner, samarbeider godt med andre og er løsningsorientert 
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø på avdelingen 
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb med stor selvstendighet og varierte oppgaver 
 • Bred kontaktflate mot områdets medarbeidere og engasjerte kolleger, som vektlegger faglighet og samarbeid 
 • Stilling som seniorrådgiver og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring 
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse  
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger