Ledig stilling

Nesodden kommune

Hvilende nattevakt- Miljøtjenesten

Offentlig forvaltning

Virksomheten Miljøtjenesten består av 7 avdelinger herunder boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, avlastning og et opplærings- dag og aktivitetssenter. Miljøtjenesten sin visjon er: "Rom for alle - blikk for den enkelte"

I en av våre avdelinger er det nå ledig 2 x 62,44 % faste stillinger som hvilende nattevakt (36,14 % betalt).
Stillingene inngår i en personalgruppe sammensatt av ulik og utfyllende kompetanse der du får være med å utvikle gode tjenester i et spennende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Legge forholdene til rette så brukerne av tjenesten, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse
 • Vise ansvar og følge opp tiltak
 • Delta i møtevirksomhet, fagmøter og andre kompetanseøkende tiltak
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon (Skriv ditt HPR-nummer i søknaden din.)
 • Studenter under relevant høyskoleutdanning oppfordres til å søke
 • Pleiemedarbeidere under helsefagutdanning og med kjennskap/ erfaring med brukergruppen, kan komme i betraktning 
 • Fordel med kjennskap til Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
 • Må kunne beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gyldig politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Rolig og trygg
 • Lojal overfor beslutninger
 • Engasjement og interesse for brukergruppen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Jobbe selvstendig så vel som i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode låne- og pensjonsordninger
 • Ulykkesforsikringer, også i fritiden
 • Bedriftsidrettslag og kommunekor
 • Lønn etter avtale

 

Møt ansatte som jobber i helse og omsorg her