Detaljer

 • Bedrift
  Nittedal kommune
 • Søknadsfrist
  24.09.2020
 • Sted:
  HAKADAL
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HAKADAL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3094039
 • Se her for andre jobber fra Nittedal kommune

Hvilende nattevakt

Vargveien bolig er en døgnbemannet bolig med 6 plasser innen det psykiske helsetilbudet til Nittedal kommune.
For tiden har vi 20 ambulante brukere.

Vi søker hvilende nattevakt i stillingsstørrelse/arbeidsbrøk 55.51% og lønnsbrøk 34.86%

Det vil også bli mulighet for ekstravakter i tillegg til fast stilling.  

Vi har som målsetting å hjelpe beboere i en prosess knyttet til en bedre psykisk helse gjennom tanker, følelser, atferd og treningstilbud. Det er en forutsetning at beboerne er aktive i sin egen prosess, og tar imot de tilbud som gis gjennom brukermedvirkning, oppfølging av personalet, behandlere i 2. linje, NAV og ulike tilbud.
Det er en målsetting å øke beboerens tro på at varig endring kan skje, og legge til rette for av beboere kommer i situasjoner der fokuset er mestring.
Vi ønsker å jobbe med å bedre livskvaliteten, blant annet gjennom å utforske individuell trygghet.

 Velkommen som søker.

Arbeidsoppgaver

Skape trygghet for beboere på natt

Oppfølging av tiltak etter vedtak om tjenester

Bidra til å sikre forsvarlige tjenester i samsvar med gjeldene kvalitetskrav og lovverk

Dialog og samarbeid med brukernes pårørende og/eller verge, samt interne og eksterne samarbeidspartene

Følge opp kravene til dokumentasjon i kommunens datasystemer

Legemiddelhåndtering

Bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø

  

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent vernepleier, sykepleier eller annen 3- årig helse - eller sosialfaglig utdanning

Erfaring fra arbeid med målgruppen

Gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon og bruk av gjeldene IKT- systemer

Erfaring fra tverrfaglig samarbeid

God kjennskap til Helse- og omsorgtjenesteloven

Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2

Førerkort klasse B 

Gyldig politiattest må legges frem ved ansettelse 

  

Søkere uten relevant utdanning kan bli vurdert aktuelle med dokumentert  arbeidspraksis til brukergruppen

Personlige egenskaper

Du viser god kommunikasjonsevne

Du motiveres av å ta i bruk din faglige bakgrunn i vår tjeneste

Du har vilje og evne til å ta ansvar, være faglig bevisst, løsningsorientert og handlekraftig

Du er komfortabel, selvstendig og trygg i rollen som eneste ansatte på jobb gjennom natten

Du er fleksibel og har evne til å se muligheter

Vi tilbyr

Lønn etter kommunalt lønnsregulativ

Gode pensjon- og forsikringsordninger 

2 opplæringsvakter før oppstart dag/aften  

Veiledning

Faglig påfyll 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne, samt å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.