Ledig stilling

Handelshøyskolen BI

Husøkonom

Skole - Universitet

BI's nye husøkonom viser stolthet til renholdsfaget, pågangsmot og har en resultatorientert innstilling

Som husøkonom på Handelshøyskolen BI vil du bli en del av avdelingen Bærekraftige campus fasiliteter, som har ansvar for utvikling av fysiske arbeids- og læringsområder på hele BI. Avdelingen jobber bl.a. med bærekraftig campus fasiliteter og klima- og miljøprosjekter, samt plassforvaltning og digitalisering innenfor avdelingens områder.  

Denne stillingen passer for deg som vil bidra til at våre ulike renholdsleverandører leverer riktige tjenester gjennom inngåtte leveransebeskrivelser og kontrakter. Du vil jobbe i tett sammen med stedlig leder for renholdsleverandører og andre servicemedarbeidere. Din arbeidsplass vil i hovedsak være ved Handelshøyskolen BI – campus Oslo som ligger i Nydalen, med du vil også ha oppfølging og rådgivning for ansatte på våre campuser i Stavanger, Bergen og Trondheim.  

Arbeidsoppgaver

 • Sikre innvendig drift og vedlikehold relatert til renhold på vår bygningsmasse som omfatter nesten 100.000 kvm i Nydalen og ved våre lokasjoner i Stavanger, Bergen og Trondheim 
 • Innkjøp av materiell og bestillinger av ekstraordinært renhold 
 • Insta-kontroll 
 • Forberedelser i forkant av anbudsarbeid, samt oppfølging av kontrakter 
 • Rapportering og kvalitetssikring 
 • Økonomi/budsjettoppfølging 
 • Ivareta et godt samarbeid med studenter, ansatte og leverandører 
 • Administrasjon av smittevernslager 
 • Andre arbeidsoppgaver som faller seg naturlig til en husøkonomstilling må kunne påregnes. Det kan også være aktuelt med noe reisevirksomhet til de andre campusene (Stavanger, Bergen og Trondheim) 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivåBred realkompetanse kan kompensere for utdanningskravetHusøkonomutdanning er ønskelig. 
 • God kunnskap om overflater og ulike materialer. Sertifisering på nivå 4  NS INSTA 800 og fagbrev som renholder vil være en fordel 
 • Erfaring innen arbeidsområdet husøkonomfaget og fra en tilsvarende kompleks leveransemodell, gjerne fra utdanningsinstitusjon eller større hotell er ønskelig 
 • God faglig forståelse for å utføre oppgaver og ivareta tjenesteleveranser til avtalt servicenivå. 
 • God IT - forståelse og erfaring med relevante profesjonssystemer er ønskelig 
 • Erfaring med økonomistyring 
 • Materialkunnskap 
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Evne til å kombinere administrative og faglig utøvelse  

 • Stolthet til renholdsfaget, pågangsmot, en resultatorientert innstilling og god gjennomføringsevne 
 • Systematisk, planlegger og gjør klare prioriteringer 
 • Løsningsorientert og nytenkende 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Trives med å jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø 
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Gode velferdsordninger og stilling i en IA - bedrift 
 • Gode ordninger for lån, pensjon og forsikring 
 • Dag arbeid med 35 timers uke