Detaljer

Spørsmål rettes til

Marita Lavik
tlf: 97523599


HSE Koordinator

Du vil inngå og ta del i New Havyard Ship Technology sitt HSE team med fokus på utvikling og vedlikehold av bedriftens internkontrollsystem og styringsverktøy. Det vil tillegge stillingen utvikling av rutiner for å ivareta et helhetlig arbeids, helse og sikkerhetsmiljø. Stillingen vil innebære ansvar for måling og analyse, samt rapportering og underlag til beslutninger med tanke på utvikling av Kritiske målepunkt.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av miljøstyringssystem i samsvar med ISO 14001:2015
 • Måling, kontroll og analyser
 • Bistå i utvikling og drift av interne styringssystem
 • Utarbeide interne og eksterne rapporter
 • Aktiv deltakelse i interne forretningsområder sitt arbeidsmiljøarbeid (hovedansvar for organisering og etterarbeid av/for AMU/BU)
 • Organisere og gjennomføre intern opplæring innen HMS
 • Følge opp og koordinere vernetjenesten
 • Behandling av avvik og tiltaksgjennomføring samt gransking av hendelser
 • Bistå eksterne ressurser ift. hendelser
 • Forestå risikovurderinger og miljøanalyser
 • Delta i interne/eksterne revisjon og forbedring av styringssystem
 • Miljøregnskap
 • Forebyggende HMS arbeid
 • Støtte å veilede/rapportere prosjekt og produksjons avdeling
 • Overordna ansvar for vurdering/registrering og godkjenning av kjemikalier

Kvalifikasjoner

 • Bachelor grad innen HMS, gjerne som verneingeniør, yrkeshygieniker
 • Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Generelt gode dataferdigheter
 • Gode norsk og engelskkunnskaper
 • Kjennskap til ISO kvalitet og miljø ledelsessystemer
 • Kunnskap om elektroniske stoffregister

Personlige egenskaper

 • Ryddig / Strukturert
 • Beslutningsdyktig og løsningsorientert
 • Liker å jobbe med forbedringsprosesser
 • Engasjert, inkluderende og sjølstendig
 • Faglig interessert og fokusert
 • Høy integritet

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for alternativ arbeidstidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • IA-bedrift

Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Spørsmål om stillingen:

Anette Traa, QHSE Manager; mobiltelefon: 994 05 359

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater