HR Service Specialist

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

Vi har nå ledig stilling som HR Service Specialist. Stillingens ansvarsområde er innenfor et bredt spekter av HR-oppgaver, og inngår i et team lokalisert i Porsgrunn. 

Full utlysingstekst: www.yara.com > Careers > Vacant Positions 

We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world’s key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.