Høyskolelektor i bedriftsøkonomi og regnskap ved campus Trondheim

Handelshøyskolen BI

Skole - Universitet

Ved Handelshøyskolen BI campus Trondheim er det ledig en fast stilling som høyskolelektor i bedriftsøkonomi og regnskap. Den foretrukne kandidat må ha gode kunnskaper innen norsk årsregnskap, budsjettering, økonomistyring og kostnadsanalyse.

Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Trondheim, og vil samtidig være tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved campus Oslo.

For stilling som høyskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende. Stillingen er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet med gode evalueringer på bachelornivå vil bli foretrukket.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes ut i fra kvalifikasjoner.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Søkeren må beherske norsk tilstrekkelig for å kunne ha kursansvar for norskspråklige kurs. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved campusen.

Det vil tillegges vekt at søkeren har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor i regionen.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Ingunn Myrtveit
tlf. 464 10 431 eller direktør campus Trondheim Asgeir Opland tlf. 932 01 655.

Søknaden, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk.