Høyskolelektor / førstelektor eller førsteamanuensis i Finans

Handelshøyskolen BI

Skole - Universitet

Ved Handelshøyskolen BI, Campus Bergen, er det ledig en 100% fast stilling som høyskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis innen Finans. Stillingen er organisatorisk tilknyttet campus Bergen og arbeidsstedet vil være Bergen. Den som ansettes vil, faglig sett, være tilknyttet Institutt for finans ved campus Oslo.

Den som ansettes i den utlyste stillingen forventes å bidra til at Handelshøyskolen BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Det er forventet at kandidaten vil undervise, sensurere, veilede studenter hovedsakelig på bachelornivå samt bidra til pedagogisk utviklingsarbeid.

 

Kompetansekriterier og kvalifikasjonskrav:

Til stilling som høyskolelektor eller førstelektor må kandidatene ha oppnådd en mastergrad eller tilsvarende innen finans. Relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv vil telle positivt

Til stilling som førstelektor imøteser vi gjerne søkere med relevant doktorgrad. Dersom søkeren mangler tilstrekkelig pedagogisk kompetanse, vil kandidaten kunne bli ansatt i midlertidig høyskolelektorstilling og få fast stilling ved oppnådd kvalifiseringskrav, maksimalt innen 3 år.

Til stilling som førsteamanuensis må kandidaten ha relevant doktorgrad og ha formell kompetanse innenfor finans.

Kandidaten må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og bør ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen BIs pensjonsordning i Storebrand og lønnes etter avtale.

Søknad, CV, høyeste grad, pedagogiske kvalifikasjoner og annen særlig relevant utdanning og erfaring skal dokumenteres og lastes opp i BIs elektronisk rekrutteringsverktøy. For stilling som førsteamanuensis skal i tillegg komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju og/eller prøveforelesning. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere til førsteamanuensis stilling må også være forberedt på å gi en seminarpresentasjon.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Richard Priestley, tlf. 464 10 515 eller direktør ved BI campus Bergen, Elisabeth Seim, tlf. 982 51 612.

 

 

Søknadsfrist: 20.02.2022