Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Handelshøyskolen BI

Høyskolelektor/Førsteamanuensis i eiendomsmegling/rettsvitenskap

Skole - Universitet

Ved Handelshøyskolen Bl er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/høyskolelektor i eiendomsmegling/rettsvitenskap. 

Det er spesielt behov for kompetanse innen eiendomsmeglings- og eiendomsutviklingsfag, men det kan være aktuelt a tilsette person med bachelor i eiendomsmegling under forutsetning av at vedkommende i løpet av en treårsperiode forplikter seg til a gjennomføre et masterprogram ved Bl. Kandidater med juridisk eller annen bakgrunn på master- eller doktorgradsnivå kan også søke. Praktisk erfaring med eiendomsmegling eller eiendomsutvikling vil bli tillagt vesentlig vekt. Stillingen er tilknyttet lnstitutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen Bl. 

Stillingen er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen. Eventuelle kandidater med doktorgrad som søker tilsetting som førsteamanuensis må også forvente undervisning og veiledning på masternivå.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. For stilling som høyskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende. For førsteamanuensisstilling kreves doktorgrad. For stilling som høyskolelærer kreves bachelor i eiendomsmegling og at vedkommende i løpet av en treårsperiode forplikter seg til å gjennomføre et masterprogram på Bl. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Handelshøyskolen Bl vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor det juridiske fagområdet vil bli tillagt vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk bade skriftlig og muntlig. Undervisningen i eiendomsmeglings- og eiendomsutviklingsfag foregår på norsk. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar, aktivt i det faglige miljøet ved lnstitutt for rettsvitenskap og styring. 

Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lånnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen Bl forbeholder seg retten til ikke a tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

 

Ytterligere opplysninger om stillingen fas ved henvendelse til instituttleder Morten Kinander Morten.Kinander@bi.no, tlf. 9716 6641 eller dosent/associate dean Paul Henning Fjeldheim paul.h.fjeldheim@bi.no, tlf. 4641 0445.

 

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk. Søknadsfrist: 22.02.2O22