Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Handelshøyskolen BI

HØYSKOLELÆRER/HØYSKOLELEKTOR I EIENDOMSMEGLING

Skole - Universitet

Handelshøyskolen BI inviterer til stillingen som høyskolelærer/høyskolelektor i eiendomsmegling ved Institutt for Rettsvitenskap og styring.

Instituttets mål er å bidra med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer. Instituttet har en stor kursportefølje med ansvar for bachelorstudier i forretningsjus og

økonomi og eiendomsmegling, jus og økonomi. Instituttet har også et masterstudium i forretningsjus og økonomi, og starter snart opp både bachelor og master i rettsvitenskap. Instituttet er også sterkt involvert i bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutdanning, og undervisning innen økonomisk historie, samfunnsansvar, energi, grønn vekst, forsikring, shipping og politisk økonomi hører også under instituttet.

For mer informasjon om avdelingen og skolen besøk institutts webside her.

 Jobbeskrivelse

 

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos kandidatene.

Det er spesielt behov for kompetanse innen eiendomsmegling og eiendomsutvikling, og både kandidater med bachelor i eiendomsmegling og master i eiendomsutvikling kan søke.

Stillingen er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå.

Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen. Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.

De som er ansatt i en pedagogisk stilling har plikt til å holde seg faglig oppdatert, det er ingen forskningsplikt i pedagogiske stillinger. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i en utdanningskarriere.

 Kvalifikasjonskrav

 

 • Faglig relevant mastergrad (5 år).
 • For søkere med bachelorgrad i eiendomsmegling vil det bli stilt krav om at man oppnår tilsvarende en mastergrad i løpet av de fire første årene etter tilsetting.
 • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning.

Andre bedømmelseskriterier

 • Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Praktisk erfaring med eiendomsmegling eller -utvikling vil bli tillagt vesentlig vekt.
 • Det vil også bli tillagt vekt at søkeren har eiendomsmeglerbrev.

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt.
 • Det vil også vektlegges erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.
 • Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor økonomisk-administrative fagområdet vil bli tillagt vekt.

 I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor og førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

 Det vi kan tilby

 

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.
 • Flyttetjenester for deg og din familie (hvis nødvendig).

  

Søknadsprosess

 

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»- knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 31. januar. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

 

Mer informasjon

 

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Paul Hennig Fjeldheim, Associate Dean for Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi, paul.h.fjeldheim@bi.no, tlf. 4641 0445; eller Instituttleder Morten Kinander, morten.Kinander@bi.no, tlf. 9716 6641.