Detaljer

 • Søknadsfrist
  22.01.2018
 • Bedrift
  Trainee Vest
 • Sted:
  BERGEN
 • Type arbeid:
  Trainee
 • Stillingstype:
  Trainee (Heltid 12-24 mnd)
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Interesseorganisasjoner
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Ønsket Språk:
  Norsk, Engelsk
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  Bergen
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  615715

Spørsmål rettes til

 • stine fjeldstad
 • Telefon: 48313338

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle horda­landssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhel­setenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for ver­diskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Vi søkjar trainee i fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen omfattar administrasjon og støttefunksjonar for dei tenestene Hordaland fylkeskommune er sett til å utføre. Vi søkjer etter ein trainee som vil få oppgåver innafor delar av denne verksemda.

Frå januar 2020 skal Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar verte éin fylkeskommune: Vestlandet. Regionreforma er ein stor endringsprosess som krev ei samordning av alle funksjonar og tenester som ligg til dei to fylkeskommunane. Endringa vil venteleg påverke arbeidsmåtar og organisering i fylkesadministrasjonen.

Arbeidsstad
Traineen vil få arbeidsstad i Bergen. Fylkesrådmannen er øvste leiar av administrasjonen.

I fylkesadministrasjonen har vi desse avdelingane:
 • Kultur- og idrett
 • Opplæring
 • Regional
 • Samferdsel
 • Tannhelse
 • Økonomi- og organisasjon
 • Eigedom
 • Bybanen utbygging

Samfunnsoppdraget vårt er: Vi utviklar Hordaland. Gjennom samfunnsoppdraget vårt utøver vi fire viktige roller: Vi er tenesteprodusent og samfunnsutviklar, men også utøvar av mynde. Vi utgjer ein regional demokratisk arena med viktige politiske organ og oppgåver.

Arbeidsoppgåver

Traineen vil kunne få arbeidsoppgåver i ei eller to av avdelingane våre.
 • Utgreiingsarbeid i samband med regionreforma og andre aktuelle problemstillingar
 • Delta i digitaliseringsarbeid
 • Delta i implementeringa av nye verktøy og system
 • Andre oppgåver innanfor fylkesadministrasjonen sine kjerneoppgåver

Kvalifikasjonar
 • Til trainee-stillinga ønskjer vi nyutdanna eller kandidatar med maks eitt års arbeidserfaring.
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå på minimum bachelornivå.
 • God kommunikasjonsevne munnleg og skriftleg. Hordaland fylkeskommune nyttar nynorsk som administrasjonsmål.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar innan eige ansvarsområde.
 • Godt og oppdatert kjennskap til vanleg IT-verktøy, som Office-pakken.

Personlege eigenskapar
 • Hordaland fylkeskommune er ei kompetanseverksemd med mange høgt utdanna og erfarne medarbeidarar.
 • Trivast med endring og det å ha mange jarn i elden
 • Vere nytenkjande og kunne arbeide tverrfagleg
 • Gode relasjonelle eigenskapar

Vi tilbyr
 • Eitt års tilsetjing i 100 % stilling som trainee, med start 1. september 2018
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter avtale
 • Introduksjonskurs for nytilsette
 • Fleksitid
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Kantine
 • Sykkelparkering med garderobe
 • Aktiv KvarDag – tiltak for tilsette for å betre folkehelsa
 • Miljøfyrtårnsertifisert verksemd
 • Utviklingsprogram gjennom Trainee Vest
 • Medlemskap i U37, Bergen Næringsråds nettverk for unge i næringslivet
Se de 19 andre stillingene og les  mer om vilkår for å søke en traineestilling i annonsen på Finn eller på våre nettsider: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=110624646