Detaljer


HMS-rådgiver

Avdeling for fartøy og sjøfolk fører tilsyn for å sikre at norske skip og rederier holder høy standard når det gjelder sikkerhet og miljø. Gjennom utvikling av regelverk, informasjon og holdningsskapende arbeid, samt oppfølging med tilsyn, jobber vi for å bedre sikkerheten til sjøs.

Underavdeling fiskefartøy er en av sju enheter i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Sammen med de andre fartøyavdelingene (Lasteskip, Passasjerskip og Flyttbare innretninger) kontrollerer Fiskefartøy innsendt dokumentasjon i forbindelse med bygging, ombygging, innflagging og drift av skip. Vi søker nå en person som kan jobbe proaktivt for å forebygge ulykker og arbeidssykdom blant fiskere og sjøfolk, der målet er et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø om bord. 

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling og veiledning/informasjonsarbeid innen sikkerhet med fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse.
 • Oppfølging av ulykker og ulykkesforebyggende arbeid.
 • Regelverksutvikling.
 • Delta i arbeidet med årlig risikovurdering som fagressurs.
 • Lede arrangementskomitéer for konferanser etter behov og koordinere samarbeidsforum om HMS i fiskeflåten.
 • Publisere fagartikler på nettsidene til direktoratet og yrkesfisker.no, samt bidra til utvikling av disse.
 • Vedlikeholde og videreutvikle egenutviklet risikoverktøy og veilede i bruken av dette verktøyet.
Kvalifikasjoner
 • Bachelor- eller mastergrad innen relevant fagretning.
 • Manglende formell utdanning kan i særlige tilfeller kompenseres med relevant praksis.
 • Erfaring fra informasjonsarbeid er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Søker må være kundeorientert, selvstendig og ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner og gode framstillingsevner på norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Godt og utviklende arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Fleksibel arbeidstid, betalt overtid og gode ordninger for avspasering.
 • Stillingen blir lønnet som rådgiver med kr 461.500 - 553.000,- brutto i året, eller som seniorrådgiver med kr 532.300 - 679.500,- brutt pr år. Stilling som overingeniør / senioringeniør kan vurderes avhengig av type utdanning. 
 • For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby, se under "Jobb hos oss" på nettsidene våre. 

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.