Ledig stilling

Kongsberg Gruppen

HMS leder

Holdingselskaper

Aerostructures & MRO er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace som driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav til forsvars- og aerospacekunder, samt reparasjon og vedlikehold av blant annet fly og helikoptere og flymotorer.   

Vi søker en dyktig og erfaren HMS leder til vår divisjon, hvor du vil få ansvar for å utvikle, implementere og vedlikeholde HMS-arbeidet i divisjonen. Vi ser etter en kandidat med solid erfaring innen HMS. Du bør ha god kjennskap til gjeldende lover og regler innen helse, miljø og sikkerhet, og være en engasjert leder som kan motivere og inspirere andre til å jobbe for en tryggere arbeidsplass.

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Være en ambassadør og fasiliator for divisjonens arbeid med helse, sikkerhet og miljø.
 • Jobbe tett med ledelsen og de ulike forretningsområdene for å identifisere risikoer, utarbeide handlingsplaner og følge opp implementeringen av nødvendige tiltak.
 • Ansvarlig for å planlegge, organisere, koordinere og utføre det totale HMS-arbeidet i divisjonen.
 • Koordinere alle tiltak med sentral leder HMS KDA og samarbeide med øvrige nivå i organisasjonen i HMS-spørsmål.
 • Være en pådriver for forebyggende HMS-arbeid, og utvikle gode oppfølgingsrutiner for å sikre lavt sykefravær og unngå skader.
 • Oppfølging av miljø/ISO 14001, forberedelse og ruste avdelingsledere til å etterlevelse for sine avdelinger.
 • Miljøledelse og forankring av bedriftens utvalgte bærekraftsmål.
 • Identifisere miljøaspekter og utarbeide strategier for oppfølging.
 • Implementering av HMS forbedringer og faglig ansvar under revisjoner innenfor disse områdene.
 • Veiledning av verneombud og avdelingsledere, ansvar for at bedriften følger gjeldende internlovforskrift.
 • Intern kursing veiledning av vernetjenesten og støtte til ledere og av ansatte.
 • Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser.

 

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen:

 • Relevant utdanning på fortrinnsvis bachelornivå, gjerne med fokus på HMS / ESG.
 • Relasjonssterk med relevant HMS- og HR-erfaring fra industrivirksomhet.
 • Erfaring innen prosjektledelse og prosjektutvikling er en fordel.
 • God kunnskap om Arbeidsmiljøloven og gjeldende HMS-standarder, herunder ISO.
 • Oppdatert på og følger utviklingstrekk innen bærekraft og samfunnsansvar.
 • Gode samarbeidsegenskaper og en teambuilder, like å jobbe i grupper.
 • Strukturert, ansvarsbevisst og god til å prioritere.
 • Gjennomføringsevne og engasjement.
 • En faglig ambassadør for fagområdet ditt.
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Du etterlever våre verdier: Determined, Innovative, Collaborative & Reliable.

 

Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling med bred kontaktflate.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger og aksjeprogram.
 • Treningssenter, innovasjonssenter med bl.a. droner, laserkutter og 3D-printer, hytteutleie og andre velferdsordninger.

 

Om oss:

Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg Gruppen) er en verdensledende teknologibedrift, som utvikler produkter og løsninger som fungerer i svært krevende situasjoner. Aerostructures & MRO er en divisjon som driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav til forsvars- og aerospacekunder. Hovedvirksomheten i divisjonen er leveranse av produkter til F-35 jagerfly og produkter til KONGSBERG-utviklede systemer innenfor sivil- og forsvarssektoren. Vi leverer også vedlikehold av kritiske dynamiske komponenter for helikoptrene Sea King, AW101 og NH90.
Søknader behandles fortløpende.