Ledig stilling

Bardu kommune

Hjemmesykepleien søker ferievikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Bardu kommune vil det i perioden uke 26-33 bli ledige stillinger som ferievikar i hjemmesykepleien

 Det må opplyses i søknaden i hvilket tidsrom det søkes sommerjobb for. Søkere som vil jobbe minimum 4 uker sammenhengende vil bli foretrukket.  

 

For hjemmesykepleie gjelder følgende:

 • Ferievikarer som arbeider minst 4 uker sammenhengende i minimum 90 % stilling i turnus, uten fravær, gis en bonus på kr 4154,- (i tillegg til ordinær lønn). For hver uke før eller etter 4 uker sammenhengende vil bonusen være kr 2077,- pr uke, samme vilkår som for 4 uker sammenhengende.
 • Turnusarbeid

 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier- og vernepleierstudenter som er halvveis i utdanningsforløpet lønnes som helsefagarbeider. Sykepleier- og vernepleierstudenter som er i/skal starte på 3.året i utdanning, lønnes som sykepleier/vernepleier i perioden uke 26-33
 • Søkere til hjemmesykepleien, må ha førerkort klasse B
 • Søkere må fremlegge nyere politiattest. Fra 01.01.18 gjelder dette søkere på alle stillinger i helse, omsorg og barnevern
 • Må kunne beherske norsk språk (skriftlig og muntlig)

Egenskaper:

 • Interesse og engasjement for fagfeltene
 • Et ønske om å jobbe med mennesker i alle aldre med ulike behov
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner og holdninger
 • Fleksibel og pålitelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Meningsfullt arbeid med faglige utfordringer
 • Trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Godt fagmiljø med høy fagkompetanse
 • Tilgang til treningsrom
 • Fagdag for ferievikarer
 • God opplæring
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler

Generelt 

Spørsmål om jobb som ferievikar i hjemmesykepleien kan rettes til:

 

Avd. leder hjemmesykepleie, Åse H Michaelsen, tlf. 901 81 954,  ase.michaelsen@bardu.kommune.no  

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for bistand til søkeprosessen kan du sende henvendelse til: rekruttering@bardu.kommune.no

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har du også krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.