Ledig stilling

Larvik kommune

Helsesykepleier/ koordinator skolehelsetjenesten

Offentlig forvaltning

Larvik kommune har organisert tjenester til barn og unge i Virksomhet Barne- og familietjenester. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er organisert i to avdelinger med til sammen fire familiesenter som yter tjenester til gravide, barn og unge og deres foreldre. I vår virksomhet har vi flere satsingsområder; blant annet Se meg (Bedre Tverrfaglig Innsats), forsterket innsats på tiltak til gravide og i barnets første leveår og vi planlegger utdanning i kognitiv atferdsterapi for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.  

Vi har to ledige helsesykepleierstillinger. Den ene stillingen kan få koordineringsansvar for skolehelsetjenesten.

Er du engasjert, framoverlent, faglig sterk og flink til å motivere, vil vi ha deg med på laget! Du vil være med å videreutvikle tjenesten og bidra inn i vårt gode arbeidsmiljø.     

Arbeidsoppgaver:

Du skal blant annet: 

 • utføre helsefremmende og forebyggende arbeid i henhold til nasjonale retningslinjer, lover og forskrifter for skolehelsetjenesten og helsestasjon
 • drive tverrfaglig samhandling
 • drive fagutvikling

Det vurderes å legge koordineringsansvar for skolehelsetjenesten til den ene stillingen.

Du må påregne å drive tjenesten på flere lokasjoner.

Kvalifikasjoner:

Du har:

 • godkjent helsesykepleierutdanning eller er under utdanning for å bli helsesykepleier
 • relevant erfaring 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • relasjonskompetanse
 • interesse for faglig utvikling
 • førerkort klasse B og disponerer egen bil

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du:

 • er god til å skape relasjoner
 • har et engasjement for målgruppa og fokus på barn og unges ressurser og muligheter
 • er opptatt av brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og har har gode samarbeidsevner
 • er selvstendig, målrettet og utviklingsorientert
 • sprer godt humør og bidrar til trivsel i godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt!

Vi tilbyr:

 

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.