Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsesykepleier 50 % fast stilling - 2. gangs utlysing

Krødsherad kommune søker helsesykepleier i 50 % fast stilling, med mulighet for utvidelse avhengig av tildeling av tilskuddsmidler. Stillingen har for tiden hovedansvarsområde innen sped- og småbarn.

 

Kvalifikasjoner:

Helsesykepleier, gjerne med relevant videreutdanning.  Offentlig godkjent sykepleier kan komme i betraktning for midlertidig ansettelse.

Erfaring fra helsestasjonsarbeid er en fordel

Grunnleggende IT kompetanse, erfaring med WinMed som dokumentasjonsverktøy er en fordel.

Politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse

Søker må kunne disponere egen bil i tjenesten

 

Personlige egenskaper:

Engasjert, pålitelig, selvstendig og løsningsorientert

Faglig dyktig og trygg

Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner

Evne og vilje til å være vertskap i verdensklasse

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

Et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige arbeidskollegaer

Gode samarbeidsrutiner både tverrfaglig og tverretatlig

Veiledning

Lønn etter avtale

Tilsetting på kommunale vilkår og pensjonsordning i KLP.

 

Elektronisk søknad må benyttes.