Helsesykepleier

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kárášjoga gielda Karasjok kommune har ledig 1- årig engasjement stilling som helsesykepleier i 60 % stilling. Tiltredelse snarest.

Karasjok kommune har et eksternt finansiert prosjekt for å styrke arbeidet i skolehelsetjenesten. Prosjektet har som mål å avdekke utfordringene tidlig og gi raskere hjelp. Målet for prosjektet er også å redusere antall elever som slutter på skolen.

Arbeidsoppgaver

•    Forebyggende og helsefremmende arbeid ut i fra Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon – og skolehelsetjeneste, som       innebærer blant annet helseundersøkelser, samtaler og veiledning, undervisning og gruppevirksomhet
•    Tett samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

-    Helsesykepleier med godkjent utdanning. 
-    Sykepleiere uten videreutdanning kan også komme i betraktning for ansettelse, under forutsetningen at de har erfaring med psykisk helse arbeid med barn og ungdom.
-    Sykepleiere som er i gang med helsesykepleierutdanning kan også søke.

Personlige egenskaper:
-    Du liker å jobbe med barn og ungsom
-    Har evne til å skape relasjon til brukere og kollegaer
-    Har evne til å planlegge og organisere eget arbeid
-    Trives med selvstendige oppgaver
-    Gode evner til tverrfaglig samarbeid.

Personlig egnethet vil bli vurdert og søker må være forberedt på intervju.

Kommunen er en tospråklig kommune. Kunnskaper i nordsamisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert.

Lønns og arbeidsvilkår

  • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
  • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
  • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere

    strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.

Vi tilbyr:

-    Opplæring vil bli gitt

-    Spennende jobb i et aktivt og engasjert fagmiljø med mange faggrupper.
-    Mange varierte og utfordrende oppgaver i arbeidet med elevene.

Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser. Politiattest ikke være eldre enn tre måneder leveres før tiltredelse.
 

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Enhetsleder for Barn, Unge og Familie Karen Marie Joks på

tlf. 930 20 769

Søknadsfrist: 25. januar 2022

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.