Detaljer

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3375490
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Helsesjukepleiar

Gulen kommune har ledig 100% fast stilling som helsesjukepleiar frå 01.04.2021.

Helsestasjonen/ skulehelsetenesta i Gulen kommune har i dag to helsesjukepleiarar i fulle stillingar. Helsestasjonen har sin base på Gulen helsesenter i Eivindvik, der dei er samlokaliserte med legetenesta og psykisk helse. Skulehelsetenesta vil primært ha sin base på dei fire grunnskulane i kommunen. 

På bakgrunn av nasjonale retningslinjer om styrking av helsestasjon og skulehelsetenesta har vi auka til tre stillingar frå april 2021.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skulehelseteneste 
 • Helsestasjon for ungdom
 • Miljøretta helsevern/smittevern
 • Tverrfagleg samarbeid med andre tenester
 • Andre oppgåver som måtte kome til

Kvalifikasjonar:

 • Offentleg godkjent sjukepleiar med vidareutdanning i helsesjukepleie

 •  

  Helsesjukepleiestudentar som fullfører studie 2021 er velkomen til å søkje på stillinga
 • Det er ynskjeleg med erfaring innan helsestasjon og skulehelsetenesta
 • Førarkort klasse B
 • Krav til gode norskkunnskaper; både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Er fleksibel og kommuniserer/ samhandlar godt med barn, foreldre og kollegaer
 • Strukturert, sjølvstendig, samarbeider godt og er initiativrik
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Bidra til ein stabil kvardag for brukarane av tenesta 
 • Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetjing

 

Anna:

 • Søkjarane må gje opp minimum to referansar i søknaden
 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • Gyldig helse- og politiattest må famvisast før tiltredning
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

  

Vi tilbyr:

 • Spennande og varierte arbeidsoppgåver. 
 • Triveleg arbeidsmijlø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Løn etter tariff
 • Hjelp med å skaffe bustad