Detaljer

 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2020
 • Sted:
  TYSSE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  TYSSE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3284146
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Helsesjukepleiar

Me har ledig vikariat som helsesjukepleiar i 55 % - 70 % stilling ved Samnanger helsetun sentralt i Samnanger, 40 minutter kjøring frå Bergen.  Stillinga vil  væra frå  8. februar 2021 til 3. oktober 2021 med mogliheit for fast stilling.  Stillinga er organisatorisk plassert i eining Helse og einingsleiar vert næraste overordna. I eining Helse finn ein legekontor, helsestasjon, jordmor, psykolog og fysioterapi. Stillinga er plassert hovudsakleg i Skulehelsetenesta. 

Arbeidsoppgåver:

 • Kartlegging og oppfølging av helse, både psykisk og fysisk
 • Oppfølging av vaksinasjon og smittevern
 • Tverrfagleg samarbeid internt og dei ulike kommunale instansane 
 • Journalføring og dokumentasjon
 • Tilby skulehelseteneste iht lov, forskriftar og Nasjonal faglege retningslinje 

Kvalifikasjonar:

 • Offentlig godkjendt helsesjukepleier
 • Oppdatert faglig kunnskap på fagområdet
 • IKT kompetanse vil bli vektlagt
 • Evne å arbeida målretta og sjølvstendig så vel som i team
 • Politiattest må framleggjast 

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsrelasjonar og evne til å motivera, systematisk og tydelg, arbeide sjølvstendig, snakke godt norsk og kunne formulere seg godt skriftleg
 • Søkjarane vil verta vurderte i høve personlege eigenskapar og kva helsestasjonen treng
 • Nynorsk er administrasjonsmålet i kommunen
 • Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent
 • Disponera eigen bil


Me tilbyr:

 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordningar
 • Tilsette blir meldt inn i KLP, og med offentleg tenestepensjon får dei ein av Norges beste pensjonsordningar. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggja til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap.