Detaljer

 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  09.06.2020
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2931288
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune

Helsesjukepleiar, 100 % vikariat, Eining helse

Ledig 100% vikariat som helsesjukepleiar i helsestasjons- og skulehelsetenesta i perioda 10.08.20 – 08.03.21. 

Arbeidsoppgåver
Kommunen har ledig ei 100% prosjektstilling knytt til skulehelsetenesta. Stillinga er mellombels i tidsrommet frå 10.08.20 – 08.03.21

 Krav til søkar
God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.
Bruke nynorsk som målføre.
Vi ønskjer primært søkjarar med helsesjukepleiarutdanning.
Det blir lagt vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig.

 Vi tilbyr
Variert og spanande arbeidsplass med dyktige medarbeidarar, eit godt arbeidsmiljø og tverrfagleg samarbeid
Gode pensjons- og forsikringsordningar.
Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff.

Søkarliste
Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i
søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova
§ 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge.

 Særskilte krav
Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding.
Den som blir tilsett må disponere eigen bil

 Søknad sendast
Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via
funksjonen "Send søknad"