Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

HELSESEKRETÆR

Vangstunet legesenter

søkjer autorisert HELSESEKRETÆR/ MEDARBEIDAR i deltidsstilling til varierte
arbeidsoppgåver innan drift av legekontor.
Personlege eigenskapar vert vektlagde.
Søknadsfrist 7. juni.
 Søknad, CV, politiattest og referansar sender ein til
heimdal@vangstunetlegesenter.no