Detaljer

 • Bedrift
  Austevoll kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2020
 • Sted:
  STOREBØ
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STOREBØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3205142
 • Se her for andre jobber fra Austevoll kommune

Helsesekretær/bioingeniør

 

Helse og omsorg er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie - og omsorgstenester, helseservicekontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, Eidsbøen bufellesskap, NAV og psykisk helse/rus/kreftomsorg. Helse og omsorg har som mål å fagleg leggje til rette med tenester tilpassa den einskilde sitt behov, slik at kvar og ein skal ha eit trygt, meiningsfylt og innhaldsrikt liv.

Austevoll kommune  har ledig 50 % fast stilling som helsesekretær eller bioingeniør.   

Arbeidsstad

Legetenesta er eit kommunalt fastlegekontor for 5200 inbyggjarar i Austevoll kommune. Legekontoret har tett samarbeid med andre kommunale tenester, og laboratoriet gjev også tjenester til blant anna jordmor og sjukeheim. Legesenteret er med i prosjekt primærhelseteam. Legesenteret har 6 fastleger og held til i nye moderne lokaler på Storebø. 

Ansvars- og arbeidsoppgåver

 • Driftsansvarlig for laboratoriet, herunder arbeid med internkontroll, pasientsikkerhet,kvalitetssystem og HMS
 • Hygieneansvarlig/smittevernansvarlig på legesenteret
 • Rådgivning av andre kommunale tenester innen laboratoriearbeid, hygiene og smittevern inkludert deltaking i tverrfaglig team
 • Anna arbeid på legesenteret, som betjene telefon, prøvetaking, undersøkelser og behandling av pasienter etter delegasjon.

Kvalifikasjonar

 • Du er autorisert helsesekretær eller bioingeniør med erfaring fra fastlegekontor
 • Du har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Du har erfaring med drift av laboratorium, systematisk kvalitetsarbeid og prøvetaking
 • Du er engasjert og brenn for å jobbe med menneske
 • Du trivst med å jobbe sjølvstendig og ta ansvar
 • Du har gode samarbeidsevner og er ein god lagspelar
 • Førekort klasse B er ein fordel
 • Politiattest 

 Vi tilbyr:

 • Moglegheit for fagleg utvikling i eit godt og positivt fagmiljø
 • Spanande utfordringar
 • Løn etter kvalifikasjonar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

 

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.