Helsefaglig seniorrådgiver - sykepleier

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bidra til at befolkningen i Troms og Finnmark får forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester?

Helsefaglig seniorrådgiver - sykepleier

Hos oss vil du inngå som del av et tverrfaglig team som jobber med tilsyn, klagesaksbehandling og utviklingsoppgaver. Kontorsted for denne stillingen er Tromsø.

Søknadsfrist: 8. august 2021.

Les hele utlysningen HER.