• Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  07.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Deltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9022, KROKELVDALEN
  TROMSØ
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4780819
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE
 • Oppdatert 23.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

TROMSØ KOMMUNE

Helsefagarbeidere til avdeling Fløya

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Omsorgstjenesten Sørøya startet spennende fagutviklingsarbeid i 2020. Vi har styrket det faglige arbeidet i enheten og på avdelingene. Vi har etablert vernepleierforum, felles medisingruppe, faste fagdager mv.
Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Fremover vil vi ha størst fokus på
miljøarbeid/miljøbehandling, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og
selvstendiggjøring være sentral.

Avdeling Fløya er et bofellesskap for mennesker med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser. Beboerne ved avdelingen har hver sin leilighet, med en fellesbase tilknyttet boligene. Avdelingen har per dags dato 10 beboere med behov for heldøgns tjeneste.  
Overordnet mål for avdelingen, er å arbeide mot økt selvstendiggjøring, og god livskvalitet. Som et ledd for å oppnå dette, fokuserer avdelingen på mestring og deltagelse.  Avdelingen har et aldersspenn på beboerne, mellom 20 – 56 år. Beboerne har en psykisk utviklingshemming og-  eller en varig nedsatt funksjonsnedsettelse. Flere har tilleggsdiagnoser, eksempelvis innenfor autismespekteret, somatiske utfordringer, epilepsi og psykiske lidelser.
Tjenestene gis i henhold til vedtak, fattet av Forvaltningskontoret, jf . Forvaltningsloven, Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene innebærer helsehjelp, praktisk bistand, sosial trening, adl-trening, støttesamtaler, samt følge til offentlige kontorer. Våre beboere har ulike kommunikasjonsutfordringer, det er derfor essensielt at ansatte har et velutviklet norsk språk og kan gjøre seg forstått, samt forstå våre beboere. Kommunikasjon og relasjonsbygging er de viktigste faktorene for gode tjenester med denne brukergruppen.

1 x 86 % fast Helsefagarbeider natt
1 x 76 % fast Helsefagarbeider – 12,5 timer vakt hver 4 helg. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil jobbe tverrfaglig med mennesker som har utfordringer knyttet til utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og eventuelle tilleggsdiagnoser. 
 • Du skal observere, veilede, sette i gang tiltak, evaluere og bidra til tverrfaglig arbeid i avdelinga
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på aktivitet og mestring. 
 • Vi arbeider planmessig sammen med tjenestemottaker og nettverket rundt han/henne. 
 • Vi samarbeider med andre avdelinger i enheten, NAV, fastlege, spesialisttjenesten, forvaltningskontor, skole mm.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som Helsefagarbeider.
 • Ønske om erfaring fra arbeid med utviklingshemmede, pleie eller psykiatri.
 • Ønske om erfaring med relasjonsbygging, konflikthåndtering og utfordrende atferd.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende B2 dokumenteres for helsefagarbeiderstillingen. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Ønskelig at søker har førerkort klasse B.
 • Arbeidet krever at du jobber i turnus med 12,5 timers vakter hver 4. helg dag/aften. Nattevaktstilling med jobb hver 3. helg.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en engasjert, lydhør og entusiastisk medarbeider. Du må kunne balansere ditt eget fag og brukernes ønsker for å finne gode løsninger og målsettinger. 
 • Vi forventer høy grad av samarbeid innad i personalgruppen og utad mot de vi samarbeider med. 
 • Du er løsningsorientert og kan ta utfordringer og endringer spontant.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr:

 • Et godt og tverrfaglig team med god kompetanse. 
 • Fagtid i turnus (både i form av fagdager, fagforum og egenutvikling) 
 • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid der man samarbeider med fagpersoner, tjenestemottakere og pårørende. 
 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
 • Lønn etter gjeldende lokale rammer
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av hytte og friluftsutstyr m.m.  
 • Gode muligheter for egen fagutvikling, i form av kurs og/eller tilrettelegging for videreutdanning i henhold til kompetanseplan.
 • Fagarbeidere eller assistenter som begynner på desentralisert studie i sykepleie/vernepleie, får ulønnet permisjon for å delta på samlinger og praksisperioder, samt kr. 30 000,- i stipend hvert studieår i maks 4 år. Dette mot bindingstid på 2 år. 

 
Annet 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Oppgi 2 referanser.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Søknad med vedlegg og attester sendes elektronisk via Webcruiter.
 

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  07.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Deltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9022, KROKELVDALEN
  TROMSØ
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4780819
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE
 • Oppdatert 23.09.2022