Ledig stilling

Larvik kommune

Helsefagarbeidere/assistenter

Offentlig forvaltning

Har du interesse for arbeid med mennesker med funksjonshemming? 


Virksomhet for Funksjonshemmede søker etter vikarer til flere av våre botiltak, som kan jobbe turnus i ulike stillingsstørrelser. 
Vi har ulike turnusordninger som innebærer både ordinære dag- og kveldsvakter, langvakter opp til 12,5 timer, samt medleverturnus. Vi har heldøgns drift og er dermed også i behov av vikarer i natt-turnus.
Vi ønsker deg som er flink til å skape gode relasjoner til mennesker i forskjellige aldre.

Om Virksomhet for Funksjonshemmede.
Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges ut fra den enkeltes særskilte behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. 
Virksomheten består av 8 avdelinger spredt rundt i Larvik Kommune.

Vi trenger tilkallingsvikarer og ansatte til helgejobbing.

Tjenestene vi utøver omfatter bistand i døgnbemannede boliger og ambulante tjenester til mennesker som bor i egne boliger innenfor Larvik kommune. Vi gir tjenester til barn, unge, voksne og eldre med stor variasjon i bistandsbehov. 
En av våre avdelinger består av 3 avlastningsboliger for barn og unge med ulikt bistandsbehov.
Virksomheten har også en sykehjemsavdeling med 7 plasser.
I tillegg er vi lokalisert på mange ulike steder i Larvik; Stavern, Veldre, Torstrand, Tjølling, Byskogen, Tagtvedt og Torstvedt

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du bidrar til utforming og gjennomføring av meningsfulle daglige aktiviteter for barn,  unge, voksne og eldre.
 • Du gjennomfører helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak.
 • Du vektlegger god etisk praksis i samarbeid med brukere og kolleger.
 • Du dokumenterer og rapporterer.
 • Du får delegert praktiske oppgaver.
 • Du utfører oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering. 

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker fortrinnsvis helsefagarbeidere, studenter og elever fra  helserelatert utdanning, men ufaglærte med interesse for miljøarbeid er også velkommen til å søke.  
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ervervet eller medfødt funksjonshemming, men ingen forutsetning for å søke.  Opplæring vil bli gitt.
 • Enkelte stillinger har krav om førerkort klasse B, forttrinnsvis også med manuelt gir. 

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med mennesker.
 • Du er god til å skape relasjoner og nettverk.
 • Du er god til å tilpasse deg og reagere på endring.
 • Du har høy arbeidskapasitet og er fleksibel.
 • Du er mottakelig for veiledning.
 • Du evner å tilegne deg bruk av  teknologiske hjelpemidler.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i trygge fagmiljøer.
 • Tilrettelegging for fagutdanning og videreutdanning.
 • Engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjons- og forsikringsordninger som øvrige ansatte i Larvik kommune.
 • Larvik kommunes velferdsordninger.

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.