Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

Rotneshagen borettslag åpner i september hvor 9 beboere søker etter engasjerte og faglige gode medarbeidere med fagbrev i helsefag eller studenter som holder på å utdanne seg innen helsefag.

Har du en unik evne til å skape et godt bomiljø for borettslagets beboere ? Kan du bidra til å skape trygghet og gode relasjoner ? Du bidrar til et tillitsskapende miljø for alle berørte parter og setter preg på framtidens tjenester.

Vi søker nå en helsefagarbeidere eller studenter som holder på å utdanne seg innen helsefag til Rotneshagen borettslag,  her skal du gi bistand til personer med nedsatt funksjonsevne. I Nittedal er dette det femte borettslaget, der beboere kjøper og eier sin egen leilighet. 

I Nittedal kommune søker vi etter helsefagarbeidere som skal bidra inn i et godt fagmiljø med høy yrkesetiske kompetanse. Det er fokus på faglig kompetanseheving,  ansatte har et trygt og utviklende arbeidsmiljø. God faglig utviklingsmuligheter krever innsats av deg som ansatt, der vi legger vekt på veiledning i et utviklende læringsmiljø. 

Oppfordrer vernepleier og sykepleier studenter til å søke deltidsstillingene, da turnusen har  vakter på kveld og helg som er lett å kombinere med studier.

Tjenestestedet har en balansert kjønnsfordeling av ansatte, samt at tjenestestedets ligger 2 minutter fra direktetog fra Oslo. 

Vi skal ha gode tjenester til innbyggerne og søker akkurat deg for å utføre disse tjenestene. Stillingene er organisert i enhet for tilrettelagte tjenester.

Vår visjon: "Rom for alle med blikk for den enkelte".

Kvalifikasjoner:

Se tekst over for krav til utdanning. Studenter innen disse utdanningene med erfaring med brukergruppen kan også bli tatt i betraktining.
Erfaring med brukergruppen
Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
Førerkort klasse B er ønskelig
Kunne bistå i basseng
God norsk muntlig og skriftelig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Gode holdninger og verdier
Pliktoppfyllende og ansvarsbevisst 
Positiv og løsningsorientert
Kompetanse og interesse for fagfeltet 
Komfortabel med å både gi og motta veiledning
Kunne håndtere utfordrende situasjoner uten å bli stresset
Omstillingsdyktig 
Kompetanse på håndtering av digitale verktøy 
God på relasjonsbygging og samarbeid
Tørre å by på seg selv 
Selvstendig og reflektert
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Menn oppfordres til å søke 

Vi tilbyr:

En spennende og fremoverlent kommune i utvikling med kort vei fra idé til handling
Lønn etter tariff
God forsikrings- og pensjonsordninger
Kommunen har eget treningsrom

Gode muligheter for kompetanseutvikling 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Politiattest må foreligge før tiltredelse. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune.