Ledig stilling

Larvik kommune

Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

Har du interesse for arbeid med mennesker med funksjonshemming? 

Virksomhet for Funksjonshemmede søker etter sommervikarer og helårsvikarer til flere av våre botiltak, som kan jobbe turnus i ulike stillingsstørrelser. 
Vi har ulike turnusordninger som innebærer både ordinære dag- og kveldsvakter og langvakter opp til 12,5 timer. Vi har heldøgnsdrift og er dermed også i behov av vikarer i natt-turnus.

Stillingene vil variere både i prosentstørrelse og helgerotasjon, men utgangspunktet er hver 2. til hver 3. helg, i inntil 50 % stilling. Ringevikar oppdrag er også mulig.

Vi trenger deg som er flink til å skape gode relasjoner til andre mennesker i forskjellige aldre og med forskjellige bistandsbehov! Vi er opptatt av å jobbe tillitsskapende og faglig for å sikre at vi yter gode tjenester. Og håper at du vil være med å bidra til dette!

Om Virksomhet for Funksjonshemmede

Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges ut fra den enkeltes særskilte behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. 
Virksomheten består av 8 avdelinger spredt rundt i Larvik Kommune. Vi er lokalisert på mange ulike steder i Larvik; Stavern, Veldre, Torstrand, Tjølling, Byskogen, Tagtvedt og Torstvedt.

Botiltakene våre er svært varierende i form og tjeneste;

 • Bistand i samlokaliserte og døgnbemannede boliger
 • Ambulerende tjenester til mennesker som bor i egne boliger innenfor Larvik kommune.
 • En av våre botiltak består av 3 avlastningsboliger for barn og unge med ulikt bistandsbehov.
 • En sykehjemsavdeling med 7 plasser.

Håper dette høres interessant ut, og at du tar kontakt!

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker helsefagarbeidere, studenter og elever fra helserelatert utdanning, men annen relevant praksis, erfaring og utdanning vil også bli vurdert.
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ervervet eller medfødt funksjonshemming, men ingen forutsetning for å søke.  Opplæring vil bli gitt.
 • Du må ha sertifikat klasse B, manuelt gir.

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med mennesker.
 • Du er god til å skape relasjoner og nettverk.
 • Du er god til å tilpasse deg og reagere på endring.
 • Du må ha høy arbeidskapasitet og være fleksibel.
 • Du er mottakelig for opplæring og veiledning.
 • Du evner å tilegne deg bruk av teknologiske hjelpemidler.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i trygge fagmiljøer.
 • Engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjons- og forsikringsordninger som øvrige ansatte i Larvik kommune.
 • Larvik kommunes velferdsordninger.

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet, og ha gjennomført digitalekurs vedrørende. Linker til disse får du tilsendt.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og husk å legge ved attester og vitnemål.