Ledig stilling

Nittedal kommune

Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

  

Studerer du til å bli vernepleier/sykepleier eller er helsefagarbeider? Da vil vi gjerne høre fra deg!
Vi kan tilby utviklende og meningsfulle faste helge/ deltids stillinger,  men trenger også vikarer. Hos oss vil du få relevant erfaring i faget.   

 Skyttatunet bofelleskap er ett borettslag og vi  gir heldøgns tjenester til 6 beboere i form av praktisk bistand, opplæring og veiledning til mennesker med ulike bistandsbehov. I bofellesskap bor det 6 beboere med ulikt bistandsbehov og vi er  ansatte, med ulik fagbakgrunn alder og utdanning. Arbeidsmiljøet er preget av humor og engasjement for beboerne våre.  Vi  søker  engasjerte kollegaer til faste helge stillinger med ønske om å bidra til utvikling av tjenestene våre. Vi søker også deg som vil være vikar.

Vår fremste oppgave er å bidra til at beboerne kan etablere og opprettholde god livskvalitet, gode relasjoner til de rundt seg og meningsfylte dager. Vi bistår våre beboere i alle aspekter av livet; på dagtilbud og hjemme, til hverdags og til fest, på gode som på dårlige dager.
Vi ønsker å ha beboerne i sentrum, og jobber etter prinsippene om målrettet miljøarbeid. Vi ønsker å få inn deg som kollega,   som tror på og vil være med på å jobbe mot vår felles visjon: Rom for alle med blikk for den enkelte


Vi har ledige 7 faste deltidsstillinger med arbeid 3 eller  annen hver helg
Vi trenger også vikarer som kan jobbe dag, kveld og natt

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering

Ihht. Helsepersonelloven § 20A kreves det politiattest for å arbeide med barn- unge eller personer med utviklingshemming. Godkjent politiattest skal fremle


Arbeidsoppgaver:

Yte gode tjenester til mennesker med ulikt bistandsbehov. Det innebærer daglig oppfølgning i tillegg til opplæring og utvikling i dagliglivets ferdigheter.
Samarbeid med fagleder, kollegaer, pårørende og verger
Ansvarsoppgaver som ansvarsvakt, mulig primærkontaktansvar
Praktisk bistand, tilrettelegging og veiledning til beboere i tråd med vedtak og tiltaksplaner
Dokumentasjon i Gerica
Medikamenthåndtering
Følge til ulike aktiviteter i og utenfor boligen
Bidra til godt arbeidsmiljø i avdelingen

Og sist, men ikke minst: Sørge for at de personene vi bistår har et fullverdig liv hvor de får oppfylt sine ønsker og behov 

Kvalifikasjoner:

Se tekst over for krav til utdanning. Studenter innen disse utdanningene med erfaring med brukergruppen kan også bli tatt i betraktining.
Erfaring med brukergruppen
Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
Førerkort klasse B er ønskelig
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Gode holdninger og verdier
Pliktoppfyllende og ansvarsbevisst 
Positiv og løsningsorientert
Kompetanse og interesse for fagfeltet 
Komfortabel med å både gi og motta veiledning
Kunne håndtere utfordrende situasjoner uten å bli stresset
Omstillingsdyktig 
Kompetanse på håndtering av digitale verktøy 
God på relasjonsbygging og samarbeid
Tørre å by på seg selv 
Selvstendig og reflektert
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

En spennende og fremoverlent kommune i utvikling med kort vei fra idé til handling
Lønn etter tariff
God forsikrings- og pensjonsordninger
Kommunen har eget treningsrom

Gode muligheter for kompetanseutvikling 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Politiattest må foreligge før tiltredelse. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune.