Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

Grevle sykehjem har sin beliggenhet i Stavern og er nabo til Kysthospitalet. På sykehjemmet bor det 43 beboere med varig helsesvikt som ikke lenger kan bo hjemme, og som har behov for døgnkontinuerlig omsorg. 
Avdeling Rakke er spesialavdeling med 26 plasser forbeholdt personer med demenssykdom, mens avdeling Nalum har 16 somatiske plasser. Vi søker etter ansatte til avdeling Rakke i denne omgangen. 

Vi søker etter helsefagarbeidere som har faghjertet sitt i geriatri og demensomsorg og som ønsker å skape en god dag for beboerne på sykehjemmet. Vi er sertifisert som livsgledesykehjem (www.livgledeforeldre.no) og har stor fokus på personsentrert omsorg. Vi legger stor vekt på å forebygge helseplage hos beboere. Med kunnskap om blant annet ernæring, fysisk aktivitet, riktig legemiddelbruk, er vi gode på forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Vi har for tiden 1 x 100 % stilling (med arbeid hver 3. helg) og 2 x 90 % stilling (med arbeid hver 2. helg) som helsefagarbeider ledig. Alle stillingene er i turnus, og det er ønskelig med videreutdanning i demens eller alderspsykiatri, men dette er ikke et krav.

Virker dette av interesse, ønsker vi deg velkommen til å søke på stillingene hos oss. 

Arbeidsoppgaver:

Du skal: 

 • Delta i beboernes dagliglivets aktiviteter (ADL)
 • Legge til rette for at beboerne skal kunne mestre egen hverdag best mulig og fungere selvstendig ut fra egne forutsetninger
 • Drive personsentrert omsorg - miljøarbeid, tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av beboeraktiviteter etter kriteriene for Livsgledehjemordningen
 • Utføre observasjon og vurdering av beboernes helsetilstand
 • Ha medansvar for å følge opp igangsatte sykepleietiltak
 • Gjennomføre kvalitetssikring og dokumentasjon i tjenester
 • Delta aktivt i sykehjemmets kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Delta aktivt og bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Du har fullført utdanning som helsefagarbeider, og norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med videreutdanning i geriatri og/ eller demens og alderspsykiatri
 • Du rapporterer i digitale rapporteringssystemer
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og kan jobbe både selvstendig og i team
 • Du må være handlekraftig
 • Du må ha faglig interesse for geriatri/ demens og et ønske om å videreutvikle tjenesten
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du må beherske digitale verktøy

Vi tilbyr:

 • Faglig engasjerte kolleger   
 • Tilrettelegging for å ta videreutdanning i  relevante fagfelt
 • Lønn etter avtale/gjeldende tariffavtale
 • Alternative arbeidstidsordninger etter interne avtaler
 • Bonusordning for økt helgefrekvens
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Velferdstiltak for ansatte

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.