Ledig stilling

Tingvoll kommune

Helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten ytre.

Offentlig forvaltning

Kort om stillingen:

Vi har ledig 50% vikariat som helsefagarbeider/hjelpepleier ved Hjemmetjenesten Ytre sone som er en avdeling ved virksomheten Hjemmebaserte tjenester med totalt 40 ansatte. Stillingen er todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Hjemmetjenesten Tingvoll er fordelt på 2 soner hvor ytre sone har  kontor på Straumsnes omsorgssenter, og indre sone har egne kontor på Østfløya ved Tingvoll sykehjem. Hjemmetjenesten yter tjenester etter innvilget vedtak ifht helse- og praktisk bistand. Tingvoll har eget tildelingskontor, og jobber etter utfører- bestillermodell. Selv om tjenesten er oppdelt i to soner, forventes ett samarbeid på tvers både i forhold til personal og brukeroppdrag. 

Vikariatets varighet: 15.02.23 - 31.12.23.

 Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at brukerne får oppfylt sine behov og vedtak for hjemmetjenester
 • Utføre arbeidet i hht. de krav og retningslinjer som foreligger
 • Ansvar for ajourføring i elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Medansvar for fagutvikling -samarbeid, veiledning og undervisning av kollegaer
 • Fokus på miljøterapeutisk arbeid, samt individuell pleie

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Annen relevant utdannelse/praksis/yrkeserfaring vil bli vurdert
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet
 • Bestått medisinkurs eller være villig til å gjennomføre det

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i barnehagen må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. 

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. 

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!