• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3668460
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Helsefagarbeider/student

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik Kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges utfra den enkeltes særlige behov, etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten består av 8 Botiltak, spredt rundt i Larvik kommune.

Ved Botiltak Torstvedt har vi behov for flere miljøarbeidere med helsefag, hvor også 2. og 3. års vernepleierstudenter er kvalifiserte søkere,

Vi har følgende ledige stillinger:

40 % stilling, hvor p.t. deler av stillingen inngår i ordning med årsarbeidstid.  

2 X 20 % stilling, hvor p.t. deler av stillingen inngår i ordning med årsarbeidstid.

Botiltak Torstvedt består av tjenestestedene Torstvedt og Lilleskogen. Vi har en personalgruppe med bred tverrfaglig kompetanse, og et inkluderende arbeidsmiljø. Vi yter tjenester til en stor og variert brukergruppe, både ambulant og i døgnbemannet bolig. Driften i avdelingen fokuserer blant annet på opplæring og hverdagsmestring for yngre mennesker som flytter for seg selv for første gang, men innbefatter også tjenester til eldre brukere, og brukere med komplekse utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. Vi ønsker oss fagarbeidere eller vernepleierstudenter som har interesse for brukergruppen, og som vil være med på å legge til rette for at brukerne våre mestrer hverdagen utfra sine individuelle forutsetninger. 

Stillingene er i turnus med arbeid p.t. hver 3. helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Du yter målrettet miljøarbeid og helsetjenester, i tråd med den enkeltes vedtak og tiltaksplan 
 • Du samarbeider med pårørende og andre faggrupper
 • Du tar del i generelle fellesoppgaver og rutiner i avdelingen 
 • Du utfører oppgaver delegert fra leder

Kvalifikasjoner:

 • Du har fagbrev med autorisasjon i helse - og omsorgsfag, eller er student i vernepleie
 • Du har fortrinnsvis noe erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • Du har digitale ferdigheter og behersker norsk godt, - både skriftlig og muntlig
 • Du har førerkort klasse B, manuelt gir

Personlige egenskaper:

 • Du er åpen, ærlig, strukturert og ryddig
 • Du har interesse for arbeid med brukergruppen
 • Du trives med utfordringer og ansvar, og fokuserer på gode løsninger i krevende situasjoner
 • Du skaper gode relasjoner med brukere, pårørende, og kolleger 
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et utviklende fagmiljø med hyggelige, kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 

Politiattest må fremlegges før tilsetting.

Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3668460
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune