Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  11.10.2020
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3159916
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Helsefagarbeider, nattevakt og helgestillinger

Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70°nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer?Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.


Vil du være i lag med oss?

Skjervøy kommunetjenesten for utviklingshemming (TU) har ledig100% stilling for helsefagarbeider i 1 års vikariat med mulighet for fast tilsetting med mulighet for langvaktturnus i helgene.

53,52% fast nattevaktstilling for fagarbeider.

Vi har også flere ledige faste helgestillinger på mellom 11 – 20% for fagarbeidere. med tiltredelse så raskt som mulig.


Stillingene har følgende arbeidsområder:

· Ivareta beboernes behov for pleie og omsorg.

· Observere beboere og igangsette, gjennomføre og evaluere tiltak

· Oppfølging av beboere og pårørende

· Utarbeide tiltaksplaner og dokumentere helsehjelp

- Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen


Kvalifikasjoner:

Fagbrev som hjelpepleier/helsefagarbeider.

Ønskede kvalifikasjoner:

· Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

· Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

· Samarbeidsvillig

· Bidra til et godt arbeidsmiljø

· Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

· Førerkort for bil


Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

- Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

· Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

· Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.


Litt om virksomheten:

TU- tjenesten tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med utviklingshemming, og består av flere leiligheter som er privat leid av tjenestemottakerne, samt 3 avlastningshybler.

Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i tjenestemottakernes ønsker og behov.

Vår tjeneste består i å skape en meningsfylt hverdag til alle våre tjenestemottakere. Vi tilbyr aktiviteter og arbeidstrening, samt samarbeider med andre aktører for å tilrettelegge for arbeidsnærvær.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden må gi opplysninger om:

- CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

- Telefonnummer og e-postadresse

- Referanser med kontaktinformasjon

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder TU – tjenesten Elisabeth Sørensen tlf. 77 77 56 82 e-post (klikkbar lenke)

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

- Søknad sendes elektronisk:her

Søknadsfrist: 11.10.2020