Ledig stilling

Nittedal kommune

Helsefagarbeider natt til Skytta demenssenter

Offentlig forvaltning

Vil du være med å forsterke laget vårt?

Vi vil ha deg som er en engasjert og utviklingsorientert helsefagarbeider til Skytta demenssenter. Vi trenger deg som har stort faglig engasjement, entusiasme, humor og som brenner for eldreomsorgen. Det gjør at du skaper de gode øyeblikkene og gir personsentrert omsorg. Miljøbehandling, trivselstiltak og humor er del av verktøykassen du bruker i hverdagen.

Skytta demenssenter har 29 langtidsplasser for personer med demens . Sykehjemmet har mye kompetanse på demens og har fokus på fagutvikling innen område. Vi har en stor flott sansehage som innbyr til å være ute. Det er sansesti, flere sittegrupper og grillhytte i hagen. Vi er opptatt av å benytte musikk, erindring og måltider som miljøbehandling. Vår visjon er "omsorg møter livshistorie" . Vi ønsker å jobbe personsentrert og kjenne mennesket bak sykdommen.

Sykehjemmet trenger nå en ny nattevakt og vi ønsker deg som er faglig engasjert, positiv og omsorgsfull. Følgende stilling er ledig:
79,17% fast stilling som helsefagarbeider på natt. Turnus stilling med f.t.3. hver helg.

Alle søkere bes søke elektronisk.Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.

.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve direkte pleie, omsorg og behandling.
 • Påse at tjenesten utføres med tilstedeværelse og i tråd med prinsipper i personsentrert omsorg.
 • Være oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid.
 • Påse at oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet, jf lov og forskrift.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Medansvarlig for egen fagutvikling
 • Håndtere legemidler etter gjeldende rutiner
 • Medansvarlig for dokumentasjon i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Godkjent kurs i legemiddelhåndtering
 • Gode kunnskaper i Gerica og IKT
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, minimum nivå B2
 • Erfaring fra arbeid innen demensomsorgen ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker at du:
 • er en faglig trygg helsefagarbeider
 • har erfaring innen geriatri/demens
 • har gode samarbeidsevner
 • kan jobbe selvstendig og i team
 • er serviceinnstilt og personsentrert.
 • har godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er en pådriver for aktiviteter for pasientene
 • kan være en veileder for elever/lærling
 • er pålitelig, engasjert og løsningsorientert
 • har evnen til å prioritere og delegere
 • personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et fagmiljø med fokus på kompetanseheving og personlig utvikling
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode pensjonsordninger i KLP 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering 

Krav om politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4