Ledig stilling

Larvik kommune

Helsefagarbeider, miljøarbeider, helsefaglig student

Offentlig forvaltning

Virksomhet for Funksjonshemmede botiltak Torstrand søker etter ansatte som kan arbeide i 3 forskjellige stillinger som vi nå har ledige.
Vi har i avdelingen ulike turnusordninger som innebærer både ordinære dag- og kveldsvakter og langvakter. 

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonsvariasjoner. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten består av 8 avdelinger, hvorav Botiltak Torstrand er en av disse. Vi gir tjenester til barn, unge, voksne og eldre med stor variasjon i bistandsbehov. 

Botiltak Torstrand er en avdeling hvor hovedvekten av våre tjenester gis ut i fra et habilitering- og rehabiliteringsperspektiv, til mennesker med medfødt eller ervervet skade. Avdelingen består i dag av dedikerte medarbeidere som har et høyt fokus på brukermedvirkning og empowerment, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig veiledning og personlig utvikling. 

Vi har nå ledig 3 faste helge stillinger. En på 14% stilling, og to 20% stilling. Tiltredelse skjer etter avtale. Stillingene innebærer arbeid p.t. hver 4. helg langvakter, eller hver 3. helg normal vakter. Mønster på helgene, og vaktlengder planlegges i samarbeid med avdelingsleder. Det vil også være mulighet for flere vakter på timebasis ved feriefravær og annet fravær om ønskelig. Vi har heldøgns drift, så det vil i perioder være muligheter for ekstravakter på natt dersom man ønsker det.

Kvalifikasjoner:

  Vi ønsker primært helsefagarbeidere. Studenter eller elever fra helserelatert utdanning, og annen relevant praksis, erfaring og utdanning vil også bli vurdert.
  Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ervervet eller medfødt funksjonshemming, men ingen forutsetning for å søke.  Opplæring vil bli gitt.
  Du har sertifikat klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Du tar ansvar
 • Du er fleksibel, endringsvillig og kreativ
 • Du er trygg og selvstendig
 • Du har godt humør, er positiv og opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Hyggelige og faglig engasjerte kollegaer
 • God opplæring
 • En meningsfull jobb
 • Velferdstiltak for ansatte
 • Lønn etter avtale/gjeldende tariffavtale
 • Bonusordning for helgevakter
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjon- og forsikringsordninger

Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.