Ledig stilling

Tingvoll kommune

Helsefagarbeider i fast 75 % stilling

Offentlig forvaltning

Økokommunen Tingvoll ser på seg selv som en attraktiv arbeidsgiver med stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til det beste for våre innbyggere. Vi arbeider systematisk for å sikre at kommunen beholder, utvikler og anskaffer den kompetansen som er nødvendig for å gi kvalitet i tjenestene. -  Er du vår nye medarbeider? 

Kort om stillingen
Vi har ledig fast stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten indre.
Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen har 2 delt turnus dag/aften med 12,5 t vakter hver 4. helg.

Om tjenestestedet
Hjemmetjenesten Tingvoll er oppdelt i 2 soner- indre og ytre. Indre har oppmøtested i egne lokaler ved Tingvoll sjukeheim og Ytre har oppmøtested ved Straumsnes omsorgssenter. Indre sone har ansvar for tjenesteutøvelse for området MidtvågenVågbø og Meisingset. Vi samarbeider på tvers av sonene.

Hjemmetjenesten yter helse- og praktisk bistand etter vedtak til hjemmeboende i alle aldre.  

Tingvoll kommune går spennende tider i møte og ønsker å ta vare på gode medarbeidere:  

 • Vi skal ta i bruk Helseplattformen fra november 2024 
 • Vi prosjekterer for å samle deler av helsetjenestene våre i et felles helsetun, og skal bygge nye habiliteringsboliger 
 • Vi har de siste årene økt grunnbemanningen i turnusavdelingene 
 • Vi satser på oppgavefordeling i tjenesten ut fra kompetanse 
 • Vi satser på fagutvikling 

Arbeidsoppgaver 

 • Bidra til at våre beboere opplever trygghet, føler seg verdsatt og blir behandlet med respekt 
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid i tjenesten 
 • Følge gjeldende lovverk og prosedyrer innenfor de arbeidsoppgavene som tilhører fag- og tjenesteområdet

 Krav og ønsker til deg 

Formelle kompetansekrav: 

 • Fagbrev som helsefagarbeider 
 • Førerkort kl. B 

Ønsket kompetanse: 

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel 
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet 

Personlige egenskaper: 

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt 
 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team 
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt 
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR". 

Språk
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

Vi tilbyr 

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende  
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger 
 • Ansettelse på kommunale vilkår 
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner 
 • God pensjonsordning 

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. 

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må egenerklæring tuberkulose, MRSA og taushetserklæring leveres ved tiltredelse. Du vil få tilsendt skjema ved et eventuelt jobbtilbud. 

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål og lignende skal legges ved i søknaden.  Godkjente vitnemål og attester tas også med til eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.  

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.  

Velkommen som søker!