Ledig stilling

Tingvoll kommune

Helsefagarbeider i 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Økokommunen Tingvoll arbeider for å være en attraktiv arbeidsgiver med stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til det beste for våre innbyggere. Vi arbeider systematisk for å sikre at kommunen beholder, utvikler og anskaffer den kompetansen som er nødvendig for å gi kvalitet i tjenestene. - Er du vår nye medarbeider?

Kort om stillingen
Vi har ledig fast stilling som helsefagarbeider ved Tingvoll sykehjem. Stillingen er 100 % i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig fra 01.09.24.  

Om tjenestestedet
Tingvoll sjukehjem er en somatisk avdeling som yter omsorg og behandling til kronisk og alvorlig syke pasienter – ofte med komplekse sykdomsforløp. Sykehjemmet har 18 pasientrom fordelt på to avdelinger. Vi har pasienter på langtidsopphold, rehabiliterings - observasjons- eller korttidsopphold. Vi samarbeider med øvrige helsetjenester i kommunen ut fra pasientens tjenstlige behov 

Tingvoll kommune går spennende tider i møte, og ønsker å ta vare på gode medarbeidere:  

 • Vi er i startfasen på et nytt stort prosjekt for å samle deler av helsetjenestene våre i et felles helsetun, og skal bygge nye habiliteringsboliger 
 • Vi har de siste årene økt grunnbemanningen i turnusavdelingene 
 • Vi har startet på arbeidet med oppgavefordeling i tjenesten ut ifra kompetanse 
 • Vi satser på fagutvikling 
 • Vi skal ta i bruk Helseplattformen fra november 2024 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at våre beboere opplever trygghet, føler seg verdsatt og blir behandlet med respekt 
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid i den kommunale helsetjenesten ut ra din kompetanse 
 • Følge gjeldende lovverk og prosedyrer innenfor de arbeidsoppgavene som tilhører fag- og tjenesteområdet 
 • Legemiddelhåndtering  

Krav og ønsker til deg 

Formelle kompetansekrav (prioritert rekkefølge): 

 1. Helsefagarbeider/hjelpepleier 
 2. Ved fravær av søkere med fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier vil du som er under utdanning til helsefagarbeider, praksiskandidat eller lærling bli vurdert 
 3. Personer med annen relevant utdanning/praksis/yrkeserfaring innenfor helse vil bli vurdert 

 Ønsket kompetanse: 

 • Du har et genuint ønske om faglig utvikling i møte med våre brukere
 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel, men opplæring vil bli gitt 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper: 

 • Du har evne til å opptre rolig og være tålmodig, men samtidig se arbeidsoppgaver som må gjøres 
 • Du er fleksibel, har stå på vilje, godt humør og liker å finne gode løsninger  
 • Du fungerer godt i team, men er også trygg i selvstendig arbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR" 

Språk
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B1 eller tilsvarende før en eventuell ansettelse. 

Vi tilbyr: 

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus 
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger 
 • God opplæring 
 • Ansettelse på kommunale vilkår 
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner 
 • God pensjonsordning 

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i helsetjenestene må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må egenerklæring tuberkulose, MRSA og taushetserklæring leveres ved tiltredelse. Du vil få tilsendt skjema ved et eventuelt jobbtilbud. 

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål og lignende skal legges ved i søknaden. Godkjente attester og vitnemål tas også med til et eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.   

Velkommen som søker!