Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Helsefagarbeider - Hjemmetrener

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe med mestring som tankesett i alt du gjør? Har du lyst til å være med å bidra inn som hjemmetrener i et av våre nye tverrfaglige geografiske team som vi skal pilotere det neste året?

Målet med piloten tverrfaglige geografiske team er å få til en systematisk og helhetlig vurdering og oppfølging av helsetilstanden til tjenestemottakere som kommer fra    A-hus, korttid/rehab, har akutt funksjonsfall eller står i fare for funksjonsfall. Vi ønsker å følge opp med tiltak for at innbyggeren kan bo hjemme så lenge som mulig og mestre eget liv og ivareta livskvalitet. Vi ønsker også at kartlegginger i større grad kan gjøres i hjemmet, og ikke minst forebygge innleggelser i sykehus og institusjon.

Vi ser etter deg som ønsker en variert arbeidsdag, har stor grad av fleksibilitet, liker å jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner. Du skal jobbe tett med sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut, samt andre relevante faggrupper. Ingen jobber fulltid med dette, men har deler av sin stilling inn i teamet. Det er tenkt at hjemmetreneren får ansvar for koordinering og en god del oppfølging. Høres dette spennende ut, er du velkommen som søker!

Vi har tre kombinasjonsstillinger som helsefagarbeider - hjemmetrenere (70-100%). De består av følgende: 

Omlag 60 % av stillingen vil være primært som hjemmetrener, 10-15% vil ligge på hver 3.helg. Det som gjenstår opp til 100% vil være kontostilling (fleksibel for å dekke fravær i tjenesten der det er behov, og når det er behov).  

Arbeidsoppgaver:

Koordinering og oppfølging av innbyggere som får innsats av det tverrfaglige teamet

Tverrfaglig utredning og oppfølging i samarbeid med andre faggrupper

Hjemmetrening etter veiledning av fysiorterapeut

Dokumentasjon i fagsystemet Gerica

Aktiv bidragsyter for å fremme mestring som tankesett

Arbeid i hjemmesykepleie på helg og i eventuelt kontostilling

Kvalifikasjoner:

Helsefagarbeider (min 3 års erfaring)

God norsk skriftlig- og muntlig fremstillingsevne

Krav til førerkort klasse B 

Ønskelig med erfaring fra hverdagsmestring eller rehabilitering

Personlige egenskaper:

Like utfordringer og ansvar

Mestre å jobbe i et aktivt miljø

Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe tverrfaglig

Omstillings- og endringsvilje

En bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø

Gode mellommenneskelige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Trives med teamarbeid og er vant til å ta ansvar for egen læring og utvikling  

Vi tilbyr:

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Du får være med på en pilot - etablering og oppstart av tverrfaglige geografiske team

Fokus på fag- og utvikling

Bedriftshelsetjeneste

God pensjonsordning i KLP

Turnus med arbeid f.t hver 3.helg

En aktiv hverdag- aldri en kjedelig dag på jobb!

 

Fra 01.01.17 er det krav om politiattest i stillingene.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering