Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

Helsefagarbeider 

Offentlig forvaltning

Kvelde bo og hjemmetjenester søker helsefagarbeider med stort engasjement for geriatri, forebyggende arbeid og personsentrert omsorg. 
Arbeidsoppgavene hos oss er allsidige og utfordrende, så du bør trives i et aktivt miljø.
Dersom du ser etter en arbeidsplass med stort fokus på fagutvikling, samarbeid, humor og livsglede håper vi på en søknad fra deg!

Stillingen er 60% i turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen kan økes opp til 80 % ved at deler av stillingen arbeides som årsarbeidstid. Stillingen kan også økes ved å arbeide hver 2. helg. Du kommer da inn under Larvik Kommunes bonusordning for arbeid med økt helgefrekvens.  Skriv i søknaden hvilken stillingsprosent og helgefrekvens du ønsker.

Avdeling Kvelde bo og hjemmetjenester ligger idyllisk til, kun 10 min fra Bommestad. Avdelingen består av en liten hjemmetjeneste og et lite sykehjem. Sykehjemmet har 16 pasientrom, og er en somatisk sykehjemsavdeling med langtidsplasser. Sykehjemmet er et sertifisert Livsgledehjem.
Hjemmetjenesten gir helsetjenester til cirka 50 pasienter.

Helsefagarbeiderne hos oss har varierte og spennende arbeidsoppgaver med pasienter både på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Det er forventet at du arbeider selvstendig, men du får opplæring og veiledning når du trenger det. Avdelingen prioriterer fagutvikling og kvalitet og det settes av tid til å jobbe med det du har fått ansvar for å følge opp.

Arbeidsoppgaver:

 • Du jobber tett og samarbeider godt med pasienter, pårørende, samarbeidsinstanser og engasjerte kollegaer
 • Du jobber målrettet og systematisk for å oppnå helhetlig helse hos pasientene, med fokus på ernæring, samtykkekompetanse og livsglede
 • Du har definerte oppgaver og ansvar i primærgruppe sammen med syke-/vernepleier for definerte pasienter
 • Du ivaretar pasienter med komplekse sykdomsbilder
 • Du utvikler og sørger for kvalitet i faget
 • Du tar faglig ansvar for avdelingens pasienter
 • Du veileder nyansatte, elever, lærlinger og andre
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Du har autorisasjon som hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning i geriatri og/eller demens og alderspsykiatri, eller annen relevant videreutdanning, men dette er ikke et krav
 • Du kommuniserer og formidler godt på norsk - både skriftlig og muntlig
 • Du er vant med og trygg i bruk av digitale verktøy
 • Du er faglig engasjert, holder deg oppdatert og utvikler kompetansen din

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og løsningsorientert
 • Du tilpasser deg og er endringsvillig
 • Du er handlekraftig og liker å arbeide selvstendig
 • Du bygger gode relasjoner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Hyggelige og engasjerte kollegaer
 • Et godt fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Mulighet for støtte til videreutdanning
 • Lønn etter avtale/gjeldende tariffavtale
 • Bonus for økt helgefrekvens

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.