• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  04.06.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5134532
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 12.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gulen kommune

Helsefagarbeidarar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell- og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen. Kommunen har har 2300 innbyggjarar, ledig barnehageplass, og eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. Sone Eivindvik - Gulen kommune har ansvar for pleie- og omsorgstenestene på sjukeheimen i kommunen, som ligg i Eivindvik, samt heimetenestene i Eivindvik- området.

Gulen kommune har ledig fylgjande stillingar som helsefagarbeidarar:

 • I inntil 100% fast stilling, frå snarast 
 • 13%-18% fast stilling, p.t knytt til arbeid på helg, frå snarast

 Arbeidsoppgåver

 • Hjelp og bistand til brukarar med ulike funksjonsnivå
 • Følgje opp dei daglege rutinene i avdelingane
 • Andre oppgåver som måtte komme til

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar
  • Andre kan også søkje på helgestillingane, men vil då bli vurdert i mellombels stilling. 
 • Førarkort klasse B
 • God skrifleg og munnleg framstillingsevne (norsk)

Personlege eigenskapar

 • Må like utfordringar og ein varierande kvardag
 • Har erfaring frå pleie- og omsorgssektoren og kan jobbe sjølvstendig
 • Er fleksibel, og kan jobbe i heile sona
 • Er fleksibel, stabil og kommuniserer/samhandlar godt med brukarar, påførande og kollegaer
 • Vert motivert av å yte gode tenester til brukarane våre
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjen høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  04.06.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5134532
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 12.05.2023