Ledig stilling

Surnadal kommune

Helsefagarbeidar, fast 80% stilling f.t natt ved Surnadal sjukeheim

Brannvesen

Surnadal sjukeheim har ledig 80% fast stilling for helsefagarbeidar.

Stillinga er f.t lagt til natt. 

Vi har ulike vaktlengder og på helg har vi langvakter på opptil 10,5 time.

 

Om oss

Vi er ein institusjon med 58 bebuarrom fordelt på langtidsavdelingar, avdeling for menneske med demenssjukdom og ei korttidsavdeling.I tillegg har vi ein observasjonspost med 3 bebuarrom.

Nokre av våre tilsette har heile eller delar av stillinga si i ein bemanningspool for sjukeheimen.

 

Hos oss ha vi stort fokus på:

 • fagutvikling
 • rolleavklaring for dei ulike yrkesgruppene med mål om auka tryggleik, kvalitet og trivsel for tilsette og bebuarar
 • kvalitet i tenestene
 • velferdsteknologi
 • aktivitetar
 • matglede
 • refleksjon

Vi søker:

 • helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar med autorisasjon
 • vi ser både etter deg som er nyutdanna og det som har erfaring
 • deg som er god til å kommunisere på norsk og som har god skriftleg framstillingsevne med tanke på dialog og dokumentasjon

Arbeidsoppgåver:

 • oppgåver og ansvar i samsvar med utdanninga som helsefagarbeidar
 • samhandling og tverrfagleg samarbeid
 • veiledning og opplæring av elevar, vikarar og lærlingar
 • observasjon og dokumentasjon
 • bruk av fagsystem, velferdsteknologi og digitale verktøy

Personlege eigenskapar

Du er fagleg dyktig og engasjert i arbeidet ditt og er i stand til å ta ansvar og vere handlekraftig når det trengs. Du har vilje til endring og har fokus på å finne løysingar, noko som inneber at du er fleksibel. 

Godt humør og gode samarbeidsevner er ferdigheiter vi sett pris på hos arbeidstakarane vår.

 

Det er eit vilkår for tilsetting at det blir lagt fram tilfredsstillande politiattest. Denne skal ikkje vere eldre enn 3 månader.

 

Vi kan tilby:

 •  fagleg utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldande avtaleverk og kommunale tilsettingsvilkår
 • gode pensjons- og forsikringsordningar
 • turnus med mogleg individuell tilpassing
 • flyttegodtgjerlse etter reglane i personalplanen

Vår visjon: Vi skal vere ein aktiv institusjon der kvar enkelt er verdifull!!

 

Følg oss på Facebook: facebook.com/surnadalsjukeheim