Ledig stilling

Gulen kommune

Helsefagarbeidar 80% vikarstilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune har ledig 80% vikarstilling som helsefagarbeidar frå snarast - 31.08.2023. Turnus er for tida knytt til sone Byrknes. Turnus med arbeid 3. kvar helg. 

Arbeidsoppgåver

 • Hjelp og bistand til brukarar med ulike funksjonsnivå
 • Følgje opp dei daglege rutinene i avdelingane
 • Andre oppgåver som måtte kome til

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar. Andre kan også søkje
 • Førarkort klasse B
 • God skrifleg og munnleg framstillingsevne (norsk)

Personlege eigenskapar

 • Kommuniserer godt på norsk, og har erfaring frå og god kjennskap til norsk helsevesen
 • Samhandlar godt med brukarar og andre samarbeidspartnarar
 • Jobbar sjølvstendig, tar initiativ, er fleksibel og løysingsorientert
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar.
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest.
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering.