• Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4318872
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune

Helsefagarbeidar

Aukra kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Se kildebildet

 

 

Vil du kome til denne vakre øy og fastlandskommunen? Her er det moglegheit for gode opplevingar både i jobb og privat. Vakre naturopplevingar i nærområdet, jazz byen Molde 25 min køyretur unna. Romsdalseggen 7 mil unna, kulturopplevingar både på øya og på fastlandet. 

 

100% fast stilling for helsefagarbeider i Aukra kommune pr tida Aukra Omsorgssenter. Du får samarbeide om turnusordning, og vi er svært fleksible på løysingar som gjer at du vil arbeide hos oss. 

 og FagforbundetVi har godkjent arbeid med lange vaktar gjennom NSF, og ser at fleksible turnusløysingar er ein viktig del av rekrutteringsarbeidet. 

Pleie og omsorg i Aukra består av: 

Langtidsplassar

Korttid, rehabilitering og avlastningsplassar

Heimetenester og omsorgsbustadar med heildøgns omsorg

Dagsenter for eldre, dagaktivitet for psykisk helse og rus, dagaktivitet for tiltak funksjonshemma

Bufellesskap for tiltak funksjonshemma, avlastningsteneste

Heimetenesta og Institusjonstenesta har samarbeid på tvers, vi driftar blant anna felles nattevaktsturnus og felles legevaktsatelitt. Det er avgjerande at søkar er fleksibel og kan nyttast der oppgåva er. 

Sjukepleiar som skal være med å drifte legevaktsatelitt vil få spesifikk kompetanseheving og kursing knytt til dette. 

Tilsette i pleie og omsorg har tilgang til e-læringskurs gjennom  KS læring og veilederen.no.

Aukra kommune har tatt i bruk det nyaste av velferdsteknologi, og vi nyttar det akivit i tenesta i pleie og omsorg. 

 

Krav til søkar: 

Godkjent autorisasjon (eller bestått fagprøve vår/haust 2022)

Godkjent politiattest

At du er med på utvikling og tilpassar tenestetilbodet ut frå endringar i samfunnet

Ser nytten av teknologi i tenesten

Du er god på kommunikasjon og samhandling, er fleksibel og kan arbeide på tvers av einingar og avdelingar

God datakonnskap

Må kunne beherske skriftleg og munnleg norsk

Personleg eigna for stillinga

 

Søkarliste:  

Du kan reservere deg frå søkarlista, men må grunngjeve kvifor i søknad. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om å ikkje bli oppført på søkarlista jmf. Offentleglova §25. Du blir varsla om reservasjon ikkje vert tatt til følge. 

 Søknad sendast elektronisk. 

 

 

 

Vedlagt i annonsa ligg reklamefilmar frå Aukra næringsforum, den eine viser eit aktivt initiativ frå lokale aktørar når det gjeld kortreist mat, den andre viser lokalbefolkninga og ulike aktivitetar.

 

 

 
 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4318872
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune