Detaljer

 • Bedrift
  Austevoll kommune
 • Søknadsfrist
  11.03.2021
 • Sted:
  STOREBØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STOREBØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3501712
 • Se her for andre jobber fra Austevoll kommune

Helsefagarbeidar

Helse og omsorg er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie - og omsorgstenester, helseservicekontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, Eidsbøen bufellesskap, NAV og psykisk helse/rus/kreftomsorg. Helse og omsorg har som mål å fagleg leggje til rette med tenester tilpassa den einskilde sitt behov, slik at kvar og ein skal ha eit trygt, meiningsfylt og innhaldsrikt liv.

Austevoll kommune har ledig vikariat som helsefagarbeidar i 61,92 % turnus. Stillinga er ledig snarast til og med 31.03.2022

Arbeidsstad
Eidsbøen bufellesskap

Ansvars- og arbeidsoppgåver 
Yte praktisk bistand og opplæring i tråd med gjeldande lover, vedtak og rutiner.
Helsefagleg oppfølging av tenestemottakarar.
Samarbeid med kollegaer, pårørande og eksterne samarbeidspartnarar.

Praksis
Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid med å yte bistand til personar med ulike behov.

Kvalifikasjonar
Utdanning:
Helsefagarbeidar. Andre med relevant helse- og sosialfagleg utdanning kan og bli vurdert.

Personlege eigenskapar
Du må ha evne til:

 • Samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling.
 • Å jobbe målretta og vere lojal ovanfor arbeidsplassen sine vedtak, rutiner og mål.
 • Å arbeide sjølvstendig og i team.
 • Å bidra positivt i arbeidsmiljøet.
 • God kommunikasjon.

 Vi tilbyr:

 • Moglegheit for fagleg utvikling i eit  godt og  positivt fagmiljø
 • Spanande utfordringar
 • Løn etter kvalifikasjonar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Må ha førerkort kl. B

Gyldig politiattest må leverast før tilsetjing.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annan dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsettingar.

Søknader kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar i kommunen.

 

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.