Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2020
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3270824
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Helse- og omsorgssjef

Et hav av muligheter- i lag på 70°nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer om oss?Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Vi søker ny

Helse- og omsorgssjef

Stillinga som helse- og omsorgssjef er ei spennende og utfordrende stilling med ansvar for å lede og videreutvikle kommunens tjenester innen etaten. Dette gjelder helse og omsorgstjenester både i hjem og på institusjon, forebyggende tjenester innen ergo og fysioterapi, rus- og psykisk helse, legetjeneste, helsestasjon og barnevern.

Helse- og omsorgsetaten er kommunens største etat både i forhold til økonomi og antall ansatte. Etatens driftsbudsjett i år er ca 100 millioner, og etaten har i alt 140 årsverk.

Helse- og omsorgssjefen er del av kommunedirektørens ledergruppe, og har det overordna ansvaret for utvikling og drift av tjenesteområdene.

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utviklingsoppgaver i åra framover, noe som vil kreve god samhandling mellom politikere og administrasjon, og mellom ledere og ansatte. Vår nye helse -og omsorgssjef blir her sentral. Strategiske beslutninger må tas, politiske vedtak skal realiseres, og tjenestene må tilpasses tilgjengelige ressurser, både økonomisk og menneskelig. Omstilling og endringsarbeid må fortsatt ha fokus for å gi et bærekraftig tjenestetilbud.


Vi søker en helse- og omsorgssjef som har:

· Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen helse

· Relevant ledererfaring, helst også lederutdanning

· Erfaring innen budsjett og økonomi

· Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling


Vår nye helse- og omsorgssjef må også:

· Jobbe tett på organisasjonen, slik at tjenester utvikles gjennom teamarbeid og fellesskapskultur

· Ha fokus på endring og videreutvikling av tjenestene gjennom innovasjon, det være seg teknologi eller nye arbeidsformer

· Være tydelig og strukturert og ha god gjennomføringsevne


Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon
 • Tilsetting på kommunale vilkår
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsavtale


Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

- Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

· Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

· Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og skikkethet for stillinga.


Søknaden må gi opplysninger om:

- CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

- bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

- telefonnummer og e-postadresse

- eventuelle referanser


Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr. Offentlighetslovens §25.

Flere opplysninger om stillingen gis av:

Kommunedirektør Cissel Samuelsen tlf. 77775510/ 91718487

cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no

- Søknad sendes elektronisk:her

Søknadsfrist 1. desember 2020