Detaljer

 • Bedrift
  Skodje kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  SKODJE
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SKODJE
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2165752
 • Se her for andre jobber fra Skodje kommune

Helgestilling/tilkallingsvikar - Prestemarka bu og dagtilbod

Skodje kommune er ei kommune i vekst som frå 2020 slår seg saman med Ørskog, Haram, Sandøy og Ålesund, med mottoet "Det vi skal, skal vi vere gode til. Det vi vil, skal vi tore å gjere noko med". Stillingane vert overført til nye Ålesund frå 01.01.2020.

Prestemarka bu- og dagtilbod yter helse- og omsorgsteneste til rundt 35 tenestemottakarar med ulike behov, dei fleste med diagnose utviklingshemming. Prestemarka yter tenester i eit dagtilbod, butilbod og avlastningstilbod. Prestemarka være ein stad for utvikling og trivsel for både tilsette og tenestemottakarar.

Er du for eksempel student innan helse- og omsorgsfag vil vi gjerne bli kjent med deg. Eller er du for eksempel berre veldig kjekk og pliktoppfyllande har vi også lyst å bli kjent med deg. Stillingane er hovudsakleg kvar 4 helg, med moglegheiter for ekstravakter. Nokre av stillingane er kvar 3 helg. Stillingsprosentane varierar, frå ca 11% til ca 25 %.

Arbeidsoppgåver
 • Målretta miljøarbeid.
 • Bruk av hjelpemiddel, også velferdsteknologiske hjelpemiddel.
 • Samhandling med pårørande, kollegaer og tenestemottakarar.
 • Dokumentering etter gjeldande prosedyrar i tråd med lovverk
 • Legemiddelhandtering.
 • Vere ein pådrivar for å utvikle gode rutiner og arbeidsmetodar
 • Aktiviteter som gir meiningsfulle opplevingar.
Kvalifikasjonar
 • Assistent
 • Evne til å samarbeide og arbeide sjølvstendig
 • Evne til å følgje prosedyrar og rutinar
 • Må beherske norsk skriftlig og munnleg.
Personlege eigenskapar
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt
 • Fleksibel
 • Sjølvstendig
 • Pliktoppfyllande
 • Gode samarbeidseigenskapar
Vi tilbyr
 • Moglegheiter for fagleg og personleg utvikling.
 • God opplæring, og eit godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter gjeldande tariffavtale.