Detaljer

 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2020
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2919720
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune

Heimehjelp, 60 % fast stilling, heimetenester

Aukra kommune opna eit av landets mest moderne omsorgssenter i mai 2018. Aukra Omsorgssenter inneheld 20 heildøgns omsorgsbustadar, aktivitetssenter, kortids-/rehabiliteringsavdeling, langtidsavdeling og skjerma avdeling.

Eining Heimetenester har ansvar for heimesjukepleie, praktisk bistand (heimehjelp), psykisk helse og rus, samt aktivitetstilbod for eldre og unge. Eininga har base i Aukra Omsorgssenter.

 Eining heimetenester omfattar tenester til heimebuande personar, som søker teneste som er omfatta av Helse- og omsorgstenestelova. Praktisk bistand (heimehjelp) er ein del av tenesta. Då ein av våre tilsette vert pensjonist søkjer vi etter hennar etterfølgjar.

 Arbeidsoppgåver
Heimehjelparen sine oppgåver er praktisk bistand hos heimebuande, i hovudsak reinhald.

 Krav til søkar
Personleg eigna
Erfaring med reinhald er ein fordel
Søkar må ha sertifikat
God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy

Vi tilbyr
Gode pensjons- og forsikringsordningar.
Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff

Prøvetid
Effektiv prøvetid på 6 mnd.

Søkarliste
Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge.

 

Særskilte krav

Søknad sendast