Head of HR Management Systems

XXL sport & villmark AS

Varehandel Detaljist

Vi i XXL søker nå etter en ny Head of HR Management Systems til vårt sentrale HR team på hovedkontoret. Vi står helt i startfasen etter og ha valgt CatalystOne som vårt HR information management system, og vi trenger deg med på laget for å drive dette arbeidet videre.

Du vil bidra med kompetanse og praktisk gjennomføring når det gjelder å oversette XXLs HR-retningslinjer og praksis til et komplett spekter av HR Management Core Processes og standard driftsprosedyrer. Implementere, utvikle og vedlikeholde HR-systemer til den optimale funksjonen. Du vil ha ansvaret for HR-systemprosjekter fra start til slutt.

 

Noen av de daglige oppgavene som vil møte deg vil være:

 

  • Prosjektledelse for pilotering, etablering og implementering av nye funksjoner til XXL Groups nye HR Management Information System(HRIS)CatalystOne
  • Utføre en rekke daglige administrative HRIS-funksjoner som sikrer dataintegritet, behandling og rapportering av HR-data til ledelse, HR-ansatte og eksterne interessenter
  • Se på forbedringer i vårt HR Management informasjonssystem (HRIS)
  • Superbruker i CatalystOne
  • Utvikle og vedlikeholde HR-systemene i hele organisasjonen
  • Gjennomføre HRIS-opplæring og gi støtte til ledelse, internasjonalt HR-fellesskap og ansatte
  • Lære opp HR-brukere og dataregistreringsbrukere på tvers av XXL og på alle nivåer
  • Samarbeid med alle lands HR business partnere for å definere prosess og drift for prosedyrer for registrering og arkivering av HR-systemdata for å sikre nøyaktig datainnsamling
  • Bidra på andre generelle HR administrative oppgaver ved behov

 

Vi tror det vil være en fordel om du har en bachelor eller master innen HR, og med en dyp interesse for system, for å kunne optimalisere HR funksjonen. Om du ikke skulle ha den formelle utdanningen på plass, men likevel ha god og relevant erfaring, kan selvfølgelig dette kompensere. Om du har god erfaring fra HR systemer eller spesielt fra CatalystOne vil du ha meget gode forutsetninger for å lykkes raskt i rollen. Tidligere erfaring fra implementering av nytt HR system vil være en fordel for deg. 

Du bør være pedagogisk anlagt og trives med å drive opplæring. XXL er etablert i Norge, Sverige, Finland og Østerrike så du må snakke og skrive godt engelsk. Du vil samarbeide tett med mange avdelinger og spesielt vår it avdeling i forbindelse med nye prosjekter, implemteringer og piloter, så du vil trives godt om samarbeid og teamarbeid ligger ditt hjerte nært. Gjennomføringskraft og tillit er du avhengig av i denne rollen, så dette bør være personlige egenskaper du besitter.

Som del av et sentralt HR team ser vi også at det er nyttig om du trives med å bidra der det trengs.

Vi er på en spennende reise i XXL hvor fokuset på gode og optimale systemer står sentralt, alltid med med våre ansatte i fokus, slik at de kan oppleve en god og effektiv arbeidshverdag. Her kan du gjøre en stor forskjell- så om dette er av interesse ser vi frem til å lese din cv og søknad.