Ledig stilling

Fremo bemanning og utvelgelse

Har du lyst til å være med å utvikle Frøya til en god kommune å leve og bo i?

Bemanning og rekruttering

 

Har du lyst til å være med å utvikle Frøya til en god kommune å leve og bo i?

Det er spennende tider for øykommunen ved Trøndelagskysten. Frøya har de siste årene hatt en sterk vekst, og lite tyder på at denne utviklingen skal stoppe. Med et bredt kulturtilbud, øy-festivaler, samt idrettstilbud for store og små, har kommunen et tilbud for de aller fleste. 


– Hvem vil ikke være med på en slik utvikling, undres HR-sjefen i Frøya kommune, Sonja Dybvik.

Frøya kommune byr på både flott natur, kultur og spennende karrieremuligheter, og denne lederstillingen er nettopp en bra mulighet til å kunne være med å utvikle både oppvekst og kultur i kommunen.


KOMMUNALSJEF OPPVEKST OG KULTUR

Kommunalsjefen inngår i kommunens strategiske ledelse og er en viktig bidragsyter i den helhetlige og strategiske utviklingen av kommunen. Du vil få et medansvar for at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og med ansvarlig økonomi. Du vil være en aktiv deltaker i kommunedirektørens ledergruppe og dermed sentral i samfunnsutviklingen på Frøya.

Stillingen har i dag ansvar for fire oppvekstsenter, to skoler, barnehager og virksomhetene kulturskole og kultur og idrett. Du skal også følge opp interkommunale samarbeid innenfor ansvarsområdet, ansvar og oppfølging av den private barnehagen, koordinering og oppfølging av kommunens arbeid med MOT, SLT og trafikksikkerhet. Som kommunalsjef vil du ta initiativ til- samt koordinere strategisk utvikling, effektivisering og oppgaveløsning innenfor tildelte tjenesteområder, og bidra til samordning på tvers av enheter, tjenesteområder og rammer.

Det forventes at kommunalsjefen skal lede kommunens helhetlige arbeide med utvikling av oppvekst og kultur i Frøya kommune. I dette ligger det å utvikle og bygge samarbeid og relasjoner med lokalsamfunn, næringsliv, videregående skole, lokale politikere, sentrale myndigheter og andre kommuner innen ditt ansvarsfelt. Du skal aktivt bidra til tverrfaglig samarbeid i hele kommuneorganisasjonen.

Kvalifikasjoner:

  • Et variert og meningsfylt arbeid som bidrar til utviklingen av Frøya
  • Tett og god oppfølging og muligheter for personlig utvikling
  • Lønn etter avtale
  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • En kommune med helhetskultur i fokus

 

Søknadsfrist: 10. april

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om stillingen:
Frøya kommune ved Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør tlf. 952 88 121, Sonja Dybvik, HR-sjef på tlf. 980 91 429 eller Jorunn Løseth, seniorrådgiver og partner ved Fremo Rekruttering på tlf. 907 90 311.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Alle henvendelser til Fremo behandles konfidensielt også ovenfor Frøya kommune, hvis ønskelig.

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.