Har du lyst til å være assisterende rektor hos oss?

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lørenskog voksenopplæring er et kommunalt opplæringssenter som tilbyr grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt heldagstilbud til introduksjonsdeltagere.

Vi har også ulike kurs og fagbrev i samarbeid med andre skoler og virksomheter.

I inneværende skoleår er det ca. 270 elever og 20 ansatte tilknyttet senteret. I hovedsak foregår opplæring på dagtid, men også noe digitalt og på kveldstid. Lørenskog voksenopplæring ligger i nytt bygg ved Rasta senter, 20 minutter med buss fra Oslo sentrum.

Har du gode lederegenskaper og erfaring fra ledelse? Har du i tillegg gode kommunikasjonsegenskaper, og evner å arbeide selvstendig og strukturert? Da kan det være deg vi ser etter!

Arbeidsoppgaver:

 • Rektors stedfortreder
 • Fag og personalansvar 
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Saksbehandling og tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning ihht opplæringsloven
 • Relevant formell lederutdanning
 • Erfaring fra ledelse
 • Kjennskap til relevant lovverk knyttet til grunnskole for voksne og integrering
 • Erfaring fra voksenopplæringen vil være en fordel
 • God digital kompetanse
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Stor arbeidskapasitet og ha evne til å prioritere
 • Utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • God arbeidstid- og fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytte

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.